expertise

Advies voor zorg en sociaal domein

Zorgorganisaties en professionals uit het sociale domein worden uitgedaagd om meer met elkaar samen te werken om de toenemende zorgvraag goed op te kunnen vangen. Tegelijkertijd maken deze organisaties zelf ook een veranderingsproces door. De oude systemen voldoen niet meer. Hoe richt u uw organisatie hier goed op in? 

Reos heeft kennis van ontwikkelingen in de zorg en de organisatiegraad in Amstelland, Haarlemmermeer, Midden-Holland en Zuid-Holland Noord. Vanuit die kennis en expertise op het gebied van organisatieontwikkeling adviseren wij hoe u uw organisatie toekomstgericht inricht en welke kansen er liggen voor ketensamenwerking. Wij bieden ook structurele oplossingen voor knelpunten in uw werkprocessen met onder andere de methode Lean Six Sigma. Een Reos adviseur verkent met u de mogelijkheden aan de hand van uw vraag en uw beoogde resultaat.

Wilt u meer weten over organisatieadvies? Neem contact op met Maaike van Weering.

Netwerkkaart

Op de Netwerkkaart vindt u de beroepsnetwerken en themanetwerken uit de eerstelijnszorg in Amstelland Haarlemmermeer, Midden-Holland en Zuid-Holland Noord. In een later stadium voegen we ook andere typen netwerken toe.

Een krachtenbundeling van zorgprofessionals is een voorwaarde om samenhangende zorg te organiseren. Adviseurs van Reos begeleiden vele van deze netwerken.

Wilt u dat uw netwerk ook gevonden wordt door andere (zorg)professionals? U kunt uw regionale netwerk aanmelden voor deze kaart. Stuur een e-mail aan Marieke van Schie, aanspreekpunt netwerkvorming.

Top