over reos

Beleidsregel NZa

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft de Beleidsregel regionale ondersteuning eerstelijnszorg - BR/REG-20146 ingesteld. Met de inzet van gelden uit deze beleidsregel wordt beoogd de eerstelijnszorg te versterken, onder andere door multidisciplinaire samenwerking binnen de totale eerstelijnszorg te stimuleren.

Het gaat om multidisciplinaire samenwerking tussen huisartsen, verloskundigen, oefentherapeuten Cesar en Mensendieck, ergotherapeuten, fysiotherapeuten, logopedisten, zorgaanbieders die Basis GGZ leveren, diëtisten en apothekers. 

Zorgverzekeraars dragen een deel van de verzekeringspremie af aan Zorgverzekeraars Nederland (ZN), die op haar beurt op basis van het aantal inwoners per regio een herverdeling van deze gelden maakt en deze vervolgens aan de zorgverzekeraars uitkeert. De preferente zorgverzekeraar koopt met deze gelden ondersteuningsactiviteiten in bij o.a. Regionale Ondersteuningsstructuren (ROS’en), waaronder Reos.  

In het werkgebied van Reos zijn zorgverzekeraars Zorg en Zekerheid (regio Amstelland, Haarlemmermeer, Zuid Holland Noord) en Coöperatie VGZ (regio Midden-Holland) verantwoordelijk voor de inzet van deze gelden.

Top