over reos

Beleidsregel NZa

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft de Beleidsregel regionale ondersteuning eerstelijnszorg - BR/REG-20146 ingesteld. Met de inzet van gelden uit deze beleidsregel wordt beoogd de eerstelijnszorg te versterken, onder andere door multidisciplinaire samenwerking binnen de totale eerstelijnszorg te stimuleren.

Het gaat om multidisciplinaire samenwerking tussen huisartsen, verloskundigen, oefentherapeuten Cesar en Mensendieck, ergotherapeuten, fysiotherapeuten, logopedisten, zorgaanbieders die Basis GGZ leveren, diëtisten en apothekers. 

Zorgverzekeraars dragen een deel van de verzekeringspremie af aan Zorgverzekeraars Nederland (ZN), die op haar beurt op basis van het aantal inwoners per regio een herverdeling van deze gelden maakt en deze vervolgens aan de zorgverzekeraars uitkeert. De preferente zorgverzekeraar koopt met deze gelden ondersteuningsactiviteiten in bij o.a. Regionale Ondersteuningsstructuren (ROS’en), waaronder Reos.  

In het werkgebied van Reos zijn zorgverzekeraars Zorg en Zekerheid (regio Amstelland, Haarlemmermeer, Zuid Holland Noord) en Coöperatie VGZ (regio Midden-Holland) verantwoordelijk voor de inzet van deze gelden.

Netwerkkaart

Op de Netwerkkaart vindt u de beroepsnetwerken en themanetwerken uit de eerstelijnszorg in Amstelland Haarlemmermeer, Midden-Holland en Zuid-Holland Noord. In een later stadium voegen we ook andere typen netwerken toe.

Een krachtenbundeling van zorgprofessionals is een voorwaarde om samenhangende zorg te organiseren. Adviseurs van Reos begeleiden vele van deze netwerken.

Wilt u dat uw netwerk ook gevonden wordt door andere (zorg)professionals? U kunt uw regionale netwerk aanmelden voor deze kaart. Stuur een e-mail aan Marieke van Schie, aanspreekpunt netwerkvorming.

Top