thema's

Brede kijk op ziekte en gezondheid

Gezondheid en welzijn gaat om veel meer dan de aanwezigheid van een medische aandoening. Het  gaat om het voorkomen van ziekte. Om het vermogen van mensen om met de fysieke, emotionele en sociale levensuitdagingen om te gaan. Over weten hoe je gezondheid zelf kunt beïnvloeden en daar ook de vaardigheden voor te ontwikkelen.

Gezondheid is niet meer alleen het domein van de zorgprofessional, maar gaat veel breder.  Het vraagt een andere blik en aanpak. Reos kan daar op veel verschillende manieren bij helpen. Bijvoorbeeld bij de implementatie van het concept Positieve Gezondheid (Aanvragen E-book Next step in Positieve Gezondheid). Of bij het implementeren van Welzijn op Recept. En hoe doe je dat als professional: effectief eigen regie realiseren?

Meer weten over wat Reos kan betekenen? 


Netwerkkaart

Op de Netwerkkaart vindt u de beroepsnetwerken en themanetwerken uit de eerstelijnszorg in Amstelland Haarlemmermeer, Midden-Holland en Zuid-Holland Noord. In een later stadium voegen we ook andere typen netwerken toe.

Een krachtenbundeling van zorgprofessionals is een voorwaarde om samenhangende zorg te organiseren. Adviseurs van Reos begeleiden vele van deze netwerken.

Wilt u dat uw netwerk ook gevonden wordt door andere (zorg)professionals? U kunt uw regionale netwerk aanmelden voor deze kaart. Stuur een e-mail aan Marieke van Schie, aanspreekpunt netwerkvorming.

Top