voor wie?

Eerstelijnszorg

Het aantal mensen met een chronische ziekte stijgt. Van patiënten wordt verwacht dat zij meer de regie voeren over hun gezondheidssituatie (zelfmanagement). Van u als eerstelijnszorgprofessional wordt verwacht dat u evidence based werkt en dat u kunt aantonen dat de zorg die u levert effectief en doelmatig is. Zorggroepen en GES’en krijgen te maken met meer strategische vraagstukken.

Multidisciplinair samenwerken in de eerste lijn, met specialistische zorg en partijen uit het sociaal domein is dé manier om ook in de toekomst zorg te bieden aan mensen die dat nodig hebben. Een gedeelde visie ontwikkelen en vervolgens concretiseren, door het maken van samenwerkingsafspraken,  is voor betrokken partijen veelal een intensief en complex proces. Reos is uw sparring- en adviespartner en levert de menskracht bij implementatie voor zorg-verbeter-ideeën. 

Ook biedt Reos interim management passend  bij uw organisatie wanneer u direct of tijdelijk behoefte hebt aan een ervaren leidinggevende met specifieke kennis of expertise.

Wilt u meer weten? Neem contact op met Hanneke Zandbergen.

Netwerkkaart

Op de Netwerkkaart vindt u de beroepsnetwerken en themanetwerken uit de eerstelijnszorg in Amstelland Haarlemmermeer, Midden-Holland en Zuid-Holland Noord. In een later stadium voegen we ook andere typen netwerken toe.

Een krachtenbundeling van zorgprofessionals is een voorwaarde om samenhangende zorg te organiseren. Adviseurs van Reos begeleiden vele van deze netwerken.

Wilt u dat uw netwerk ook gevonden wordt door andere (zorg)professionals? U kunt uw regionale netwerk aanmelden voor deze kaart. Stuur een e-mail aan Marieke van Schie, aanspreekpunt netwerkvorming.

Top