expertise

eHealth

Reos ziet bij veel zorginnovatie- en samenwerkingsprojecten dat eHealth en informatietechnologie een rol spelen. Ook als het probleem nu op een andere manier opgelost wordt, kan dat in de nabije toekomst met digitale mogelijkheden beter, efficiënter, sneller. Het heeft in onze ogen altijd zin om de bijdrage van digitale hulpmiddelen te onderzoeken en je gezamenlijk voor te bereiden op de mogelijkheden die komen gaan

Wil je meer weten over alle ontwikkelingen rond eHealth? Lees dan onze online special, over eHealth met inspirerende voorbeelden uit de (regionale) praktijk, praktische do's en dont's en een overzicht van beschikbare regelingen en subsidies.

Wat kan Reos voor je betekenen?

Als je vragen hebt over zorginnovatie of samenwerking zullen we met je kijken hoe digitale hulpmiddelen kunnen helpen. Als je ons een vraag stelt over het meer toepassen van eHealth of informatietechnologie zullen wij dat vooral zien als een zorginnovatie- en samenwerkingsvraagstuk. In onze visie  is eHealth is een hulpmiddel, nooit een doel op zich. Als specifieke ict-expertise nodig is, werken we samen met partners in de regio, zoals Sleutelnet in Zuid-Holland Noord, en Connect4Care in Amstelland en Haarlemmermeer.

De thuisbasis van Reos is de eerstelijnszorg en de samenwerking met andere sectoren zoals sociaal domein, gemeenten, welzijn, thuiszorg en ziekenhuiszorg.

eHealth één van de thema’s die bij Reos hoog op de agenda staan. Andere thema’s zijn Positieve Gezondheid, het betrekken van zorggebruikers bij innovatie, de Juiste Zorg op de Juiste Plek en slimmer organiseren om het werkplezier van zorgmedewerkers te versterken. 

Verder praten?

Wil je meer weten over wat Reos kan betekenen op het gebied van innovatie, samenwering en eHealth voor jouw organisatie? Neem dan gerust contact op met strategisch adviseur Hanneke Zandbergen via  06 132 394 29 of hzandbergen@reos.nl of neem contact op met programma adviseur Sabine Mira Ferrer via  06 250 336 80 of smiraferrer@reos.nl.

Netwerkkaart

Op de Netwerkkaart vindt u de beroepsnetwerken en themanetwerken uit de eerstelijnszorg in Amstelland Haarlemmermeer, Midden-Holland en Zuid-Holland Noord. In een later stadium voegen we ook andere typen netwerken toe.

Een krachtenbundeling van zorgprofessionals is een voorwaarde om samenhangende zorg te organiseren. Adviseurs van Reos begeleiden vele van deze netwerken.

Wilt u dat uw netwerk ook gevonden wordt door andere (zorg)professionals? U kunt uw regionale netwerk aanmelden voor deze kaart. Stuur een e-mail aan Marieke van Schie, aanspreekpunt netwerkvorming.

Top