thema's

eHealth: zorg verbeteren met digitale toepassingen

Digitalisering is niet meer weg te denken in de zorg. De vraag is niet langer waarom, maar hoe kunnen eerstelijnszorg organisaties hun zorg verbeteren met digitale toepassingen? Reos helpt in de eerstelijnszorg bij projecten waarbij digitalisering een onderdeel van de uitdaging is. 

Reos is als programmamanager betrokken bij Gezonde zorg, Gezonde regio in Zuid-Holland Noord. Door beschikbare data slim te gebruiken in de zorgpraktijk, weten de zorgpartners beter wie welke zorg wanneer en waar nodig heeft.

Samenwerking tussen Knooppunt Ketenzorg en Reos

Voor het eerstelijnsnetwerk Knooppunt Ketenzorg zijn we als projectleider betrokken bij het ontwikkelen en up-to-date houden van de ZorgApp. Daarin vind je jouw regionale collega’s (sociale kaart), kun je de gezamenlijke werkafspraken checken en zien welke scholingen er in de regio zijn. Daarnaast helpen we Knooppunt Ketenzorg met projectadvies bij het verbreden van teleconsultatie tussen de huisarts en de specialisten van Alrijne Ziekenhuis. Kort overleg tussen huisarts en medisch specialist voorkomt vaak een verwijzing naar de tweede lijn. Dat vraagt een technisch toegankelijk systeem, een heldere route over hoe huisartsen specialisten kunnen consulteren en duidelijkheid over de vergoeding en kostenbesparing van teleconsultatie.

Huisartsconsult en gezondheidsmonitoring via een app

Een digitale toepassing kan patiënten helpen om zelf meer de regie over hun gezondheid te hebben. Reos begeleidt een project waarbij monitoring via een app het consult vervangt bij de huisarts. Patiënten hoeven enkel naar de praktijk wanneer daar aanleiding voor is. Patiënten in Leiden (wijk Stevenshof) met een verhoogd risico op hart- en vaatziekten hebben daarvoor naast de app  The Stevit-Box gekregen, ontwikkeld door het LUMC, met daarin een bloeddrukmeter, een weegschaal en een stappenteller. Daarnaast installeren ze een app waarmee ze de voortgang van hun inspanningen op hun smartphone kunnen zien. Patiënten krijgen hiermee meer regie over hun gezondheid. 

Het project ontving subsidie van de Stimuleringsregeling eHealth Thuis. Reos verzorgde de subsidieaanvraag en ondersteunt het project. Naast het inrichten van het werkproces, werkafspraken en zorgdragen voor communicatie, wordt de benodigde data-infrastructuur ingericht.

Wat kan Reos voor de zorgpraktijk betekenen? 

Reos helpt als verbinder, adviseur en inspirator. Doordat wij in de regio vele projecten begeleiden (en hierdoor voor project B weten dat project A er al mee begonnen is), versterken projecten elkaar. Reos maakt als proces- en projectbegeleider de vertaalslag van een complex vraagstuk naar een werkende oplossing. We werken samen met partners in de regio, zoals Sleutelnet in Zuid-Holland Noord, en Connect4Care in Amstelland en Haarlemmermeer. 

Hoe eHealth te implementeren in de eigen zorgpraktijk?

Reos helpt bij het maken van een plan voor implementatie van een eHealth tool. Daarbij zorgen we ook dat de tool onder de aandacht wordt gebracht en hebben we aandacht voor de digitale vaardigheden van een ieder in uw organisatie. 

Er bestaan verschillende subsidies om het digitaliseren van de zorg te stimuleren. Het vinden en het aanvragen van subsidie is complex. Als zorggroep of zorgnetwerk heb je daar vaak weinig ervaring mee of tijd voor. Het is zonde als er subsidiemogelijkheden zijn voor een goed idee, maar de wegen naar subsidie niet bekend zijn of niet goed benut worden. Reos helpt bij het vinden van subsidiemogelijkheden voor het uitvoeren van complexe projecten en bij het schrijven van de aanvraag.

Meer weten?

Werkt u als zorgprofessional of zorgbestuurder in Amstelland, Haarlemmermeer, Midden-Holland of Zuid-Holland Noord en wilt u meer informatie of een vrijblijvend advies? Neem contact op met programma-adviseur Sabine Mira Ferrer

Lees ook eens onze eHealth Special

Netwerkkaart

Op de Netwerkkaart vindt u de beroepsnetwerken en themanetwerken uit de eerstelijnszorg in Amstelland Haarlemmermeer, Midden-Holland en Zuid-Holland Noord. In een later stadium voegen we ook andere typen netwerken toe.

Een krachtenbundeling van zorgprofessionals is een voorwaarde om samenhangende zorg te organiseren. Adviseurs van Reos begeleiden vele van deze netwerken.

Wilt u dat uw netwerk ook gevonden wordt door andere (zorg)professionals? U kunt uw regionale netwerk aanmelden voor deze kaart. Stuur een e-mail aan Marieke van Schie, aanspreekpunt netwerkvorming.

Top