thema's

EHealth: zorg verbeteren met digitale toepassingen

Digitalisering is niet meer weg te denken in de zorg. De vraag is niet langer waarom, maar hoe kunnen eerstelijnszorg organisaties hun zorg verbeteren met digitale toepassingen? We helpen organisaties in de eerstelijnszorg bij projecten waarbij dit een onderdeel is. 

Zo zijn we als programmamanager betrokken bij Gezonde zorg, Gezonde regio in Zuid-Holland Noord. Door beschikbare data slim te gebruiken in de zorgpraktijk weten de zorgpartners beter wie welke zorg wanneer en waar nodig heeft. Voor het eerstelijnsnetwerk Knooppunt Ketenzorg zijn we als projectleider betrokken bij het ontwikkelen en up-to-date houden van de ZorgApp  Daarin vind je jouw regionale collega’s (sociale kaart), kun je de gezamenlijke werkafspraken checken en zien welke scholingen er in de regio zijn. 

Daarnaast helpen we Knooppunt Ketenzorg met projectadvies bij het verbreden van teleconsultatie tussen de huisarts en de specialisten van Alrijne Ziekenhuis. Dat vraagt een technisch toegankelijk systeem, een heldere route hoe huisartsen specialisten kunnen consulteren. En duidelijkheid over de vergoeding en kostenbesparing van teleconsultatie. Kort overleg tussen huisarts en medisch specialist voorkomt vaak een verwijzing naar de tweede lijn.

Een digitale toepassing kan patiënten helpen om zelf meer de regie over hun gezondheid te hebben. Reos begeleidt een project waarbij monitoring via een app het consult vervangt bij de huisarts. Patiënten hoeven enkel naar de praktijk wanneer daar aanleiding voor is. Patiënten in Leiden (wijk Stevenshof) met een verhoogd risico op hart- en vaatziekten hebben daarvoor naast de app The Stevit-Box gekregen, ontwikkeld door het LUMC, met daarin een bloeddrukmeter, een weegschaal en een stappenteller. Daarnaast installeren ze een app waarmee ze de voortgang van hun inspanningen op hun smartphone kunnen zien. Patiënten krijgen hiermee meer regie over hun gezondheid. Het project ontving subsidie van de Stimuleringsregeling eHealth Thuis. Reos verzorgde de subsidieaanvraag en ondersteunt het project. Naast het inrichten van het werkproces, werkafspraken en zorgdragen voor communicatie, wordt de benodigde data-infrastructuur ingericht.

De zorggroepen en Knooppunt Ketenzorg zijn onlangs gestart met de overlegtafel ICT. Deze adviseert over regionale ICT onderwerpen. Want wat levert goede ICT de patiënt op? Er bestaan zoveel ICT opties. Sneeuwt de eerste lijn niet onder bij de vele andere partners in de zorg? ICT kost tijd en geld en de informatieoverdracht naar collega’s zou nog zoveel makkelijker mogen. De overlegtafel adviseert daarom bijvoorbeeld over: de mogelijkheden en een strategische focus, één geluid vanuit de eerste lijn, gezamenlijke prijsonderhandeling. Reos begeleid de overlegtafel ICT.

Wat kan Reos voor u betekenen? 

Reos helpt als verbinder, adviseur en inspirator. Doordat wij in de regio vele projecten begeleiden (dus weten voor project B dat project A er al mee begonnen is) kunnen projecten elkaar versterken. Reos maakt als proces- en projectbegeleider de vertaalslag van een complex vraagstuk naar een werkende oplossing. We werken samen met partners in de regio, zoals Sleutelnet in Zuid-Holland Noord, en Connect4Care in Amstelland en Haarlemmermeer. 

Hulp bij implementatie

Wat heb je aan een tool als niemand hem gebruikt? Reos helpt bij het maken van een plan voor implementatie. Daarbij hebben wij ook aandacht voor de digitale vaardigheden van een ieder in uw organisatie. 

Vinden en aanvragen subsidies voor digitale zorg

Er bestaan verschillende subsidies om het digitaliseren van de zorg te stimuleren. Het vinden en het aanvragen van subsidie is best complex. Als zorggroep of zorgnetwerk heb je daar vaak weinig ervaring mee of tijd voor. Het is zonde als er wel subsidiemogelijkheden zijn voor een goed idee, maar de wegen naar subsidie niet bekend zijn of niet goed benut worden. Reos helpt bij het vinden van subsidiemogelijkheden voor het uitvoeren van complexe ICT projecten en bij het schrijven van de aanvraag.

Meer weten?

Werkt u als zorgprofessional of zorgbestuurder in Amstelland, Haarlemmermeer, Midden-Holland of Zuid-Holland Noord en wilt u meer weten? Neem contact op met strategisch adviseur Hanneke Zandbergen of programma-adviseur Sabine Mira Ferrer

Netwerkkaart

Op de Netwerkkaart vindt u de beroepsnetwerken en themanetwerken uit de eerstelijnszorg in Amstelland Haarlemmermeer, Midden-Holland en Zuid-Holland Noord. In een later stadium voegen we ook andere typen netwerken toe.

Een krachtenbundeling van zorgprofessionals is een voorwaarde om samenhangende zorg te organiseren. Adviseurs van Reos begeleiden vele van deze netwerken.

Wilt u dat uw netwerk ook gevonden wordt door andere (zorg)professionals? U kunt uw regionale netwerk aanmelden voor deze kaart. Stuur een e-mail aan Marieke van Schie, aanspreekpunt netwerkvorming.

Top