Wat is eHealth (precies)?

De definitie van eHealth

"eHealth is de toepassing van zowel digitale informatie als communicatie om de gezondheid en gezondheidszorg te ondersteunen en/of te verbeteren."

Wat duidelijk blijkt uit deze definitie van Nictiz (2019) is dat eHealth niet draait om techniek, maar om het gebruiken van digitale mogelijkheden om de zorg te verbeteren. En dat vraagt ook om een andere manier van werken. Om dat goed te kunnen doen is aandacht voor de menselijke en organisatorische kant heel belangrijk. Daar besteden we in deze special dan ook veel aandacht aan. 

Onder eHealth valt meer dan je denkt

Je kunt vanuit verschillende perspectieven naar eHealth kijken. Bijvoorbeeld vanuit het moment in het zorgproces dat je gebruik maakt van eHealth, vanuit wie er gebruik van maakt of vanuit de technologische ontwikkeling. We zetten deze perspectieven op een rijtje.
We baseren ons daarbij op het rapport ‘Ordening in de wereld van e-health’ van Nictiz (2012) en het whitepaper ‘ e-Health in de eerste lijn’ van ZorgImpuls (2018) - van wie wij ook de illustraties mochten hergebruiken.

1. Toepassing op verschillende momenten in het zorgproces

In het onderstaande schema zie je een aantal termen die gebruikt worden voor eHealth op verschillende momenten in het zorgproces: van voorlichting en preventie tot het leveren en ondersteunen van zorg.

2. Wie gebruikt welke informatie en wie communiceert met wie?

eHealth wordt zowel toegepast door patiënten als zorgverleners:

  • Patiënten gebruiken eHealth in hun eigen persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO) en voor het bijhouden van zelfmetingen. Of zij stellen leefstijldoelen in een applicatie voor zelfmanagement. Deze informatie kan vervolgens gedeeld worden met zorgverleners.
  • Zorgverleners gebruiken eHealth voor de communicatie met patiënten. Denk aan inzage in het eigen elektronisch dossier, het maken van online afspraken, een e-consult of telemonitoring.
  • Zorgverleners gebruiken eHealth voor de communicatie met andere zorgverleners. Bijvoorbeeld voor het uitwisselen van medische gegevens, elektronisch doorverwijzen van patiënten of onderlinge consultatie.

3. De technologische invalshoek

De verdere ontwikkeling van eHealth wordt ook gedreven door de technologische ontwikkeling. In het onderstaande overzicht vind je een overzicht van wat er op dit gebied speelt:

 

 

Top