thema's

eHealth/zelfmanagement

Er gebeurt al veel op het gebied van eHealth en zelfmanagement in de regio. Het is lastig te bepalen waar je begint omdat de mogelijkheden van eHealth enorm zijn. Er zijn veel ‘oplossingen’ waarvan de meerwaarde nog niet helder is. Er is nog veel schroom bij zorgorganisaties en zorgprofessionals om (vervolg)stappen te zetten. Zorgprofessionals missen zelf vaak de digitale vaardigheden om eHealth als winst te ervaren en in te kunnen zetten.

Reos is ervan overtuigd dat eHealth meerwaarde heeft. Voor patiënten vooral als advies/zorg  ‘aan huis’ op momenten dat het schikt en voor professionals om meer tijd te kunnen besteden aan patiënten met meervoudige problemen. Het helpt bij het behoud of zelfs verbetering van de kwaliteit van de zorg en draagt bij aan de betaalbaarheid.

Geen doel, maar middel

In onze visie is eHealth is een hulpmiddel, nooit een doel op zich. Als specifieke ict-expertise nodig is, werken we samen met partners in de regio, zoals Sleutelnet in Zuid-Holland Noord, en Connect4Care in Amstelland en Haarlemmermeer.

Reos kan zorggroepen helpen om een visie op eHealth te ontwikkelen zodat oplossingen heel gericht ingezet kunnen worden en opgeschaald. We zorgen ook patiënten/bewoners én zorgprofessionals betrokken zijn bij het ontwikkelen inzetten van de EHealth oplossingen. En we helpen de inzet van eHealth laagdrempeliger te maken door waar mogelijk gebruik te maken van subsidiemogelijkheden.   

Verder praten?

Wil je meer weten over wat Reos kan betekenen op het gebied van innovatie, samenwerking en eHealth voor jouw organisatie? Neem dan contact op met strategisch adviseur Hanneke Zandbergen via  06 132 394 29 of hzandbergen@reos.nl of neem contact op met programma adviseur Sabine Mira Ferrer via  06 250 336 80 of smiraferrer@reos.nl.

Netwerkkaart

Op de Netwerkkaart vindt u de beroepsnetwerken en themanetwerken uit de eerstelijnszorg in Amstelland Haarlemmermeer, Midden-Holland en Zuid-Holland Noord. In een later stadium voegen we ook andere typen netwerken toe.

Een krachtenbundeling van zorgprofessionals is een voorwaarde om samenhangende zorg te organiseren. Adviseurs van Reos begeleiden vele van deze netwerken.

Wilt u dat uw netwerk ook gevonden wordt door andere (zorg)professionals? U kunt uw regionale netwerk aanmelden voor deze kaart. Stuur een e-mail aan Marieke van Schie, aanspreekpunt netwerkvorming.

Top