programma's

Goed leven met een chronische aandoening

De zorg voor mensen met een chronische aandoening staat al jaren stevig in de belangstelling. Het aantal mensen met één of meer chronische aandoeningen stijgt. Financieel en in werklast legt dat een grote druk op het zorgsysteem. De zorg voor mensen met een chronische aandoening zal anders en slimmer georganiseerd moeten worden.

Multidisciplinaire zorgprogramma’s
Mensen kunnen door verandering van hun leefstijl een chronische aandoening uitstellen of voorkomen. De gespecialiseerde zorg kan zorgvuldiger bekijken waar hun zorg echt meerwaarde heeft en welke patiënten net zo goed of beter door eerstelijnszorgverleners begeleid en behandeld kunnen worden. Deze verandering vraagt veel van eerstelijnszorgverleners. Het vraagt om: 

  • het ontwikkelen en toepassen van multidisciplinaire zorgprogramma’s;
  • het zoeken naar een nieuwe balans tussen programmatische zorg en een persoonsgerichte aanpak;
  • het coachen van patiënten op eigen regie waar dat kan;
  • het oog hebben voor risicogroepen met lage gezondheidsdvaardigheden;
  • het samenwerken met medisch specialisten om overgehevelde taken goed op te kunnen pakken.

Reos begeleidt al geruime tijd eerstelijnszorgverleners bij het opstellen, implementeren en evalueren van ketenzorgprogramma’s voor mensen met een chronische aandoening. En het maken van verwijs- en terugverwijsafspraken met de gespecialiseerde zorg.

Triple Aim en Positieve Gezondheid helder kompas
Juist bij het verbeteren van de zorg voor mensen met chronische aandoeningen is het gedachtengoed van Triple Aim en positieve gezondheid een helder kompas. De actieve rol van de patiënt komt steeds centraler te staan. Als kwaliteit van leven, leefplezier en ervaren gezondheid het ijkpunt worden voor de zorg dan komt de verbinding met het sociale domein ook meer in het zicht. Zulke doelen kunnen niet door de zorg alleen gerealiseerd worden. Reos adviseurs houden de innovaties en ontwikkelingen in de chronische zorg goed bij zodat zij regionale partners goed kunnen adviseren.

Hebt u een vraagstuk rondom chronische aandoeningen? Neemt u contact op met Hanneke Zandbergen.

Lees in de Reos nieuwsbrief van januari bij welke vraagstukken wij u in 2018 kunnen helpen

Netwerkkaart

Op de Netwerkkaart vindt u de beroepsnetwerken en themanetwerken uit de eerstelijnszorg in Amstelland Haarlemmermeer, Midden-Holland en Zuid-Holland Noord. In een later stadium voegen we ook andere typen netwerken toe.

Een krachtenbundeling van zorgprofessionals is een voorwaarde om samenhangende zorg te organiseren. Adviseurs van Reos begeleiden vele van deze netwerken.

Wilt u dat uw netwerk ook gevonden wordt door andere (zorg)professionals? U kunt uw regionale netwerk aanmelden voor deze kaart. Stuur een e-mail aan Marieke van Schie, aanspreekpunt netwerkvorming.

Top