healthcare challengers

Healthcare Challengers

Juiste Zorg op de Juiste Plek vraagt behoorlijk wat van bestuurders. Goede samenwerking is de sleutel, maar tegelijkertijd moet je ook het belang van de eigen organisatie bewaken. Hoe ga je als bestuurder om met dat soort dilemma’s? Hoe kunnen we Zorg op de juiste Plek in deze regio laten slagen en daarbij de eigen positie en belangen soms overstijgen?

In de opleiding Healthcare potentials, helemaal op maat gemaakt voor onze regio, was juist hier aandacht voor. Een initiatief van Zorg en Zekerheid en Reos met Erasmus Centrum voor Zorgbestuur als opleider. Doel: professionals in de eerste lijn met elkaar te verbinden en op te leiden tot zorgbestuurder voor de toekomst. Inmiddels hebben zij de opleiding afgerond. De Healthcare potentials van nu zijn Healthcare Challengers geworden. Zij willen dat er een beweging wordt gemaakt naar goed samenwerkende zorgbestuurders in de toekomst. Healthcare Challengers bekijkt nu hoe zij hier handen en voeten aan willen geven. Reos ondersteunt hen hierbij. 

Bekijk Manifest

 

Netwerkkaart

Op de Netwerkkaart vindt u de beroepsnetwerken en themanetwerken uit de eerstelijnszorg in Amstelland Haarlemmermeer, Midden-Holland en Zuid-Holland Noord. In een later stadium voegen we ook andere typen netwerken toe.

Een krachtenbundeling van zorgprofessionals is een voorwaarde om samenhangende zorg te organiseren. Adviseurs van Reos begeleiden vele van deze netwerken.

Wilt u dat uw netwerk ook gevonden wordt door andere (zorg)professionals? U kunt uw regionale netwerk aanmelden voor deze kaart. Stuur een e-mail aan Marieke van Schie, aanspreekpunt netwerkvorming.

Top