thema's

Inspirerende voorbeelden van mono- en multidisciplinaire samenwerking

Succesvolle samenwerkingsverbanden komen niet zonder horten of stoten tot stand, want het kost tijd elkaar te leren kennen en in de praktijk vorm te geven aan een gezamenlijke ambitie. Maar de inspanningen leveren een betere kwaliteit van de zorgverlening op en werkplezier voor professionals. Hier vind je enkele inspirerende voorbeelden:

Paramedisch team Waddinxveen
In Waddinxveen organiseren de paramedici zich lokaal - na eerdere goede ervaringen met een paramedisch netwerk rond de behandeling van Parkinson. Ergotherapeut José Temmink vertelt dat het nog zoeken is naar de onderlinge samenwerking en alle betrokken partijen in het dorp. “Maar we hebben inmiddels echt ervaren dat we betere zorg kunnen leveren en dat levert mij echt werkplezier op. Voor mij is het dus echt de moeite waard deze samenwerking op te zoeken.” 

Regionaal Platform Logopedie
De logopedisten hebben de bestaande structuur vanuit de kwaliteitskringen gebruikt om zich te verenigen in het Regionaal Platform Logopedie. Doel van het platform is de regionale positie van de logopedisten te versterken om landelijk beleid regionaal uit te kunnen werken. Anne-Marie vertelt bijvoorbeeld ook dat ze nu zelf aan tafel zitten bij de zorgverzekeraar. “We hadden al wel een contactpersoon, maar wisten eigenlijk niet wat er werd besproken. We zijn aan tafel gaan zitten en hebben leuke gesprekken gehad met de inkoper, dat was verrassend.” 

Regionaal Overleg Diëtisten Midden-Holland (ROD MH)
In het Regionaal Overleg Diëtisten Midden-Holland (ROD MH) zijn inmiddels 14 praktijken verenigd. Samen deden zij - naar aanleiding van landelijke cijfers - bijvoorbeeld onderzoek naar ondervoeding bij jeugd en ouderen. De problematiek bleek per doelgroep te verschillen en daar is ook een aanpak op maat voor gemaakt. 

Bekijk de presentatie

Lees het artikel: eerstelijnszorg en gemeente samen tegen ondervoeding in Gouda e.o.

Buurt- en zorgplein Nieuwegein
Ron van Leeuwen begon twintig jaar geleden als zelfstandig fysiotherapeut met een praktijk aan huis. Nu is zijn centrum voor fysiotherapie onderdeel van een buurt- en zorgplein in Nieuwegein waar verschillende disciplines in zorg en welzijn op inspirerende wijze samenwerken. Van Leeuwen vertelt: “Deze samenwerking maakt het mogelijk het gemeentelijke gezondheidsbeleid door alle vakgebieden uit te laten dragen. Het doorverwijzen naar elkaar wordt ook veel makkelijker. Zo kan ik bijvoorbeeld cliënten die problemen hebben door laaggeletterdheid doorverwijzen naar de bibliotheek.”

Lees het artikel: Combineer zorg en welzijn en forceer een win-win situatie

Deze voorbeelden werden gepresenteerd tijdens een kennisbijeenkomst voor paramedici op 27 juni in het kader van de oprichting van een Paramedisch Platform Midden-Holland i.o.

Netwerkkaart

Op de Netwerkkaart vindt u de beroepsnetwerken en themanetwerken uit de eerstelijnszorg in Amstelland Haarlemmermeer, Midden-Holland en Zuid-Holland Noord. In een later stadium voegen we ook andere typen netwerken toe.

Een krachtenbundeling van zorgprofessionals is een voorwaarde om samenhangende zorg te organiseren. Adviseurs van Reos begeleiden vele van deze netwerken.

Wilt u dat uw netwerk ook gevonden wordt door andere (zorg)professionals? U kunt uw regionale netwerk aanmelden voor deze kaart. Stuur een e-mail aan Marieke van Schie, aanspreekpunt netwerkvorming.

Top