expertise

Interim management voor zorg en welzijn

Soms heeft u een vraag waarbij u direct en tijdelijk behoefte hebt aan een ervaren leidinggevende met specifieke kennis of expertise. Reos biedt een interim-management passend bij uw organisatie, het team en met de gevraagde ervaring heeft. 

Ons netwerk van interim managers bestaat uit ervaren leidinggevenden, met ruime ervaring in het organiseren en implementeren van veranderingen. Het ontwikkelen en motiveren van teamleden is hun tweede natuur. Heeft u behoefte aan een interim oplossing? In een persoonlijk gesprek bepalen wij samen met u welke ervaring en expertise het beste past bij uw vraag.  Daarna bieden wij binnen twee werkdagen meerdere profielen van kandidaten aan waaruit u een keus kunt maken voor een eerste gesprek. Ook stemmen wij het tarief met u af. Als een Reos interim manager gaat starten, worden verdere afspraken gemaakt over evaluatiemomenten.

Wilt u meer weten over interim management? Neem contact op met Hanneke Zandbergen of Monica van Papendrecht.

Netwerkkaart

Op de Netwerkkaart vindt u de beroepsnetwerken en themanetwerken uit de eerstelijnszorg in Amstelland Haarlemmermeer, Midden-Holland en Zuid-Holland Noord. In een later stadium voegen we ook andere typen netwerken toe.

Een krachtenbundeling van zorgprofessionals is een voorwaarde om samenhangende zorg te organiseren. Adviseurs van Reos begeleiden vele van deze netwerken.

Wilt u dat uw netwerk ook gevonden wordt door andere (zorg)professionals? U kunt uw regionale netwerk aanmelden voor deze kaart. Stuur een e-mail aan Marieke van Schie, aanspreekpunt netwerkvorming.

Top