focusthema's

Jongeren op Gezond Gewicht

In JOGG- gemeenten adviseert Reos zorgverleners uit de eerste lijn – en publieke gezondheidszorg bij het maken van werkafspraken over wie, wanneer welke zorg levert bij een jongere met overgewicht. Het gaat over de verbinding Preventie en Zorg, In JOGG-taal: Pijler 5. Hiermee voorkomen we dat overgewicht onnodig wordt gemedicaliseerd en kunnen eerstelijnszorgverleners en publieke gezondheidszorg gezamenlijk en effectief de juiste zorg geven.

Op de lange termijn leveren deze afspraken een duurzame en kosteneffectieve zorg (de juiste zorg op de juiste plek) en een goede samenwerking tussen de zorg en het sociale domein op. De JOGG aanpak is een voorbeeld hoe zorg en sociaal domein goed kunnen samenwerken.

In zes JOGG- gemeenten Leiden, Katwijk, Alphen aan den Rijn, Haarlemmermeer, Aalsmeer en Uithoorn; heeft Reos zorgverleners uit de eerste lijn – en publieke gezondheidszorg geadviseerd bij het maken van werkafspraken over wie, wanneer welke zorg levert bij een jongere met overgewicht. Zo is er voor elke gemeente een helder verwijsschema gemaakt waarin is uiteengezet welke zorgverlener welke soort zorg levert. De zorgverzekeringswet dient hierbij als uitgangspunt. Ook is bij de meeste gemeenten een recente sociale kaart beschikbaar waarop geschikt sport- en beweegaanbod staat vermeld.

Reos adviseert en begeleidt JOGG werkgroepen. De nadruk ligt op het verder bouwen aan een duurzame zorgstructuur: het beschikbare zorg- en preventieaanbod wordt beter op elkaar afgestemd en waar gewenst en mogelijk worden GLI’s ontwikkeld en geïmplementeerd waarbij gemeenten, GGD’en en zorgverzekeraar Zorg en Zekerheid nadrukkelijk zijn betrokken. Het resultaat is een betere verbinding binnen de zorgdomeinen (tussen huisartspraktijken, CJG, kinderarts en paramedici).

De GGD Hollands-Midden stelde samen met Reos een Stroomschema ketenaanpak overgewicht jeugd voor JOGG gemeenten Hollands-Midden op. 

Dit project wordt uit gelden van de NZa-beleidsregel 'regionale ondersteuning eerstelijnszorg en kwaliteitsontwikkeling' (BR/CU 7145) van Zorg en Zekerheid gefinancierd. 

Top