programma's

Netwerkontwikkeling


 

Van monodisciplinair naar multidisciplinair
‘Monodisciplinair organiseren om multidisciplinair te participeren’, dát is het uitgangspunt van Reos. De afgelopen jaren hebben we veel zorgverleners geholpen zich te organiseren. Zodat zij een betrouwbare partner kunnen zijn in geïntegreerde zorg. Dat werpt zijn vruchten af: monodisciplinaire netwerken functioneren op een steeds beter niveau. Bovendien werken ze doelmatiger samen in en met multidisciplinaire netwerken. Zie de netwerkkaart  met daar op de verschillende netwerken in de regio waarvan Reos veel heeft mogen opzetten. 

Lees verschillende artikelen van netwerken die Reos adviseert of heeft geadviseerd:

Advies, begeleiding en coaching
Reos biedt monodisciplinaire groepen advies en coaching in het opzetten en doorgroeien tot een volwaardig netwerk. We onderscheiden drie fasen van netwerkvolwassenheid: kiem-netwerken, groei-netwerken en bloei-netwerken. Het streven is om mono-netwerken op een steeds professioneler niveau te laten functioneren, waardoor zij een volwaardige partner zijn in multidisciplinaire netwerken. Daartoe:

  • adviseren we netwerken bij het prioriteren en uitwerken van ideeën naar projectplannen;
  • beschrijven we best practices en delen deze met andere partners;
  • coachen we besturen om hen meer in hun kracht te zetten;
  • begeleiden we werkgroepen projectmatig;
  • openen we het perspectief voor deze groepen naar het grotere geheel; naar regionale thema’s, ontwikkelingen in andere projecten en multidisciplinaire netwerken;
  • brengen we van elk netwerk de ontwikkelingsfase in kaart en maken we afspraken over de vraag óf en hóe ze doorgroeien naar een volgende fase van volwassenheid en naar afbouw van ondersteuningsgelden. Uitgangspunt is dat een bloei-netwerk zichzelf financieel bedruipt.

Netwerkkaart

Op de Netwerkkaart vindt u de beroepsnetwerken en themanetwerken uit de eerstelijnszorg in Amstelland Haarlemmermeer, Midden-Holland en Zuid-Holland Noord. In een later stadium voegen we ook andere typen netwerken toe.

Een krachtenbundeling van zorgprofessionals is een voorwaarde om samenhangende zorg te organiseren. Adviseurs van Reos begeleiden vele van deze netwerken.

Wilt u dat uw netwerk ook gevonden wordt door andere (zorg)professionals? U kunt uw regionale netwerk aanmelden voor deze kaart. Stuur een e-mail aan Marieke van Schie, aanspreekpunt netwerkvorming.

Top