thema's

Nieuwe samenwerkingen, sterke organisaties

Nieuwe samenwerkingsvormen zijn essentieel om de eerste lijn en het sociaal domein te verbinden en te versterken. De manier waarop zorgorganisaties en professionals met elkaar samenwerken, blijkt steeds een belangrijke succesfactor om zorg persoonsgericht, efficiënt en met optimaal resultaat te verlenen.  Reos helpt daar op verschillende manieren bij.

Zoals bijvoorbeeld bij het omvormen van een GES naar een Wijksamenwerkingsverband en bij het beter monodisciplinair organiseren van beroepsgroepen, om daarna ook multidisciplinair echt mee te kunnen doen en praten in de grote regionale organisaties en netwerken die ontstaan.

Omvormen van GES naar Wijksamenwerkingsverband

Sinds 2019 is de financiering van Eerstelijns Samenwerkingen (GES) veranderd en spreken we van Wijksamenwerkingsverbanden. De financiering GES had vooral focus op chronische aandoeningen. Wijksamenwerkingsverbanden gaan uit van gezondheid in veel bredere zin.  Voor echt wijkgericht werken zijn meer en andere partners in de buurt nodig. En daar hoort ook een andere organisatievorm bij. Met de nieuwe financiering wordt die transformatie ondersteund. Die omvorming kan veel opleveren, maar is niet zo eenvoudig vanuit partijen zelf te doen. Reos kan daar als onafhankelijk begeleider bij helpen, maar ook bijvoorbeeld met een zelfanalyse voor Wijksamenwerkingsverbanden.                                                                                                                                                               

Bouwen aan monodisciplinaire netwerken 

Bij netwerken en nieuwe samenwerkingsvormen zitten partijen als beroepsgroep aan tafel om mee te praten over veranderingen en nieuwe zorgprogramma’s. Als individuele zorgprofessional is het vrijwel onmogelijk om in elk overleg een stem te hebben. De ene groep zorgprofessionals is veel beter georganiseerd dan de andere. Als beroepsgroepen monodisciplinair sterker worden, maakt dat ook de multidisciplinaire netwerken sterker en gelijkwaardiger. Reos helpt daar in verschillende regio's bij.  Zoals bij de platforms voor paramedici Midden-Holland en Zuid-Holland Noord. Eerdere inspirerende voorbeelden zijn hier te vinden.

Netwerkkaart

Op de Netwerkkaart vindt u de beroepsnetwerken en themanetwerken uit de eerstelijnszorg in Amstelland Haarlemmermeer, Midden-Holland en Zuid-Holland Noord. In een later stadium voegen we ook andere typen netwerken toe.

Een krachtenbundeling van zorgprofessionals is een voorwaarde om samenhangende zorg te organiseren. Adviseurs van Reos begeleiden vele van deze netwerken.

Wilt u dat uw netwerk ook gevonden wordt door andere (zorg)professionals? U kunt uw regionale netwerk aanmelden voor deze kaart. Stuur een e-mail aan Marieke van Schie, aanspreekpunt netwerkvorming.

Top