actueel

5 tips voor gemeenten die aan de slag willen gaan met Kansrijke Start

Kansrijke Start is een landelijk actieprogramma

Veel gemeenten willen of zijn net aan de slag met het landelijke programma Kansrijke Start en hebben daar ook geld voor gekregen. Doel: de beste start voor ieder kind in de gemeente vanaf de zwangerschap tot de eerste 1000 dagen daarna. 
Maar waar begin je? Hoe houd je het concreet en behapbaar tussen alle andere belangrijke dingen die ook spelen in de gemeente? 


Reos heeft 5 tips voor iedere gemeente die met Kansrijke Start aan de slag wil gaan. 

Tip 1:
Maak en schrijf plannen zo concreet mogelijk

Bij Kansrijke Start kun je niet zonder enthousiaste zorgverleners. En zorgverleners worden niet enthousiast van vage plannen en beleidstaal, wel van concrete kansen en mogelijkheden.

Tip 2:
Inventariseer en maak gebruik van wat er al is

Ook zonder dat het de naam Kansrijke Start heeft, gebeurt er ongetwijfeld al het nodige bij de samenwerkingspartners rond zwangerschap, geboorte en eerste jaren om de kansen van kinderen te verbeteren. Breng in beeld wat er al gebeurt en door wie. Weet iedereen dat al van elkaar? En wordt daar al gebruik van gemaakt? 

Tip 3:
Maak een quick scan op basis van data, verzand niet in uitgebreid data-onderzoek

Ja, cijfers zijn belangrijk ter ondersteuning om richting te bepalen en er achter te komen: Waar zitten de grootste risico’s en liggen de grootste kansen? In de Leidse regio bijvoorbeeld is de leeftijd waarop vrouwen zwanger worden relatief hoog. Dat brengt andere risico’s met zich mee en vraagt om andere voorlichting. 
Maar gedetailleerd data-onderzoek voegt niet veel toe. Rond dit onderwerp registreren partners nog niet (allemaal) of niet zo volledig als je misschien zou willen. Daar wordt aan gewerkt, maar dat zal nog langere tijd duren. Laat het je niet tegenhouden om op korte termijn prioriteiten te bepalen.
Wat is er vervolgens nodig als je naar de quick scan kijkt en naar wat er al gebeurt?

Tip 4:
1000 ideeën, focus eerst op concreet en snel succes

Zodra je met elkaar gaat praten, komen er duizend mogelijkheden naar voren.
Focus eerst op een aantal concrete dingen die snel succes geven. Dat geeft goede energie om lastigere, meer lange termijndingen samen goed op te pakken.

Tip 5:
Houd subsidieregelingen in de gaten 

Bij het uitwerken van ideeën in concrete projecten is het goed om subsidiemogelijkheden in de gaten te houden. Rond dit onderwerp zijn er veel subsidiemogelijkheden die bij een gemeente waarschijnlijk minder bekend zijn.

Weten wat Reos kan betekenen bij Kansrijke start?

Reos kan op veel verschillende manieren adviseren en ondersteunen bij dit onderwerp. Bijvoorbeeld bij het maken van plannen die goed aansluiten op de behoeften van zorgverleners, tot het samenbrengen van partijen, in kaart brengen wat er speelt en wat er al is in de regio, ondersteunen bij data-onderzoek, subsidiemogelijkheden beter helpen benutten.

Meer weten? Neem dan contact op met Sabine Mira Ferrer.

Top