actueel

Cliënt wordt structurele gesprekspartner: tips van gezondheidscentrum Korte Akkeren

Weet u wat cliënten van uw gezondheidscentrum het eerste aanpakken als u hen daarvoor €100.000 in handen drukt? Gezondheidscentrum Korte Akkeren weet het nu. Het eerste cliëntpanel van het centrum richtte zich op de cliëntervaring van het gebouw en de faciliteiten. Met resultaat: na afloop ligt er een hele voorraad suggesties op tafel om mee aan de slag te gaan. Een goed voorbeeld van de cliënt als verbeterpartner! Als gespreksleider en adviseur was Reos bij deze eerste bijeenkomst betrokken.

Bij ontwikkeling en verandering is de inbreng van cliënten een onmisbaar onderdeel. Vanuit die overtuiging heeft gezondheidscentrum Korte Akkeren cliënten gevraagd om twee keer per jaar met de zorgverleners mee te denken. Samen met Reos adviseur Neline van Toor is over de invulling nagedacht en de aftrap gedaan. De zorgverleners krijgen tijdens deze bijeenkomsten de moeilijke opdracht: zo min mogelijk praten, zo veel mogelijk luisteren. En reken maar dat de gespreksruimte door cliënten benut wordt. Directeur Annemarie Klabbers werd verrast door de enthousiaste aanpak van het panel. 

Best practices uit Korte Akkeren
Het eerste cliëntpanel in Korte Akkeren was bijna een modelbijeenkomst. Met een goede sfeer, enthousiaste panelleden én een concrete opbrengst. Het evaluatierondje werd door één van de deelnemers spontaan afgerond met: “Ik vind dat we een goed team hebben!” 

Wat zijn de succesfactoren van deze eerste panelbijeenkomst? 

Een goed afgebakende, concrete vraag aan het panel. Een heldere, concrete vraag geeft richting aan het gesprek. Daarbij is het belangrijk dat cliënten wordt gevraagd naar zaken waar zij invloed op kunnen uitoefenen, zodat hun bijdrage ook daadwerkelijk vertaald kan worden naar concrete acties. Het gekozen onderwerp, ‘de cliëntervaring van het gebouw en de faciliteiten’, leent zich hier goed voor. 

Bekende zorgverleners aan tafel. De aanwezige cliënten kennen het centrum goed, wonen op loopafstand van het gezondheidscentrum en komen er al jaren. De betrokken wijkverpleegkundige, praktijkverpleegkundige en medewerker van het CJG zijn voor hen bekende gezichten en hun aanwezigheid wordt door het panel zeer op prijs gesteld. Dat creëert een vertrouwde sfeer waarin makkelijk wordt gesproken. Zeker als de panelleden elkaar niet kennen, is de aanwezigheid van een bekende, toegankelijke zorgverlener van toegevoegde waarde. 

Een afwisselend programma. Van een ‘stel je voor, je krijgt €100.000…’-opdracht tot een memo-opdracht en een speurtocht: in een afwisselend programma wordt hetzelfde onderwerp steeds van een andere kant aangevlogen. Zo komen alle aspecten aan bod. En, niet onbelangrijk, afwisseling houdt de aandacht vast en de gesprekken ‘to the point’. 

Communicatie over het hele traject. Projectcoördinator vanuit het centrum Jim van Stratum, heeft de communicatie zorgvuldig opgepakt. Cliënten ontvangen een uitnodiging, een creatieve weergave van de ochtend en een terugkoppeling van wat er met de inbreng is gebeurd. Communicatie in alle fasen van het traject laat de cliënt zien dat de inbreng serieus genomen wordt. Zo worden cliënten een structurele partner in het verbeteringsproces. 

Inmiddels is het gezondheidscentrum hard aan de slag gegaan met de inbreng van het panel. Er loopt een wervingsprocedure voor een gastheer/gastvrouw, er komt een servicepunt in de centrale hal, de informatievoorziening en bewegwijzering worden onder de loep genomen en het geheel wordt overzichtelijker ingericht. En als u in het centrum op bezoek komt, kunt u op een goed zittende, gestoffeerde kerkbank plaatsnemen. Welkom!

Zorgverzekeraar VGZ financierde het project vanuit gelden uit de beleidsregel regionale ondersteuning eerstelijnszorg en kwaliteitsontwikkeling.

 

Top