actueel

GGZ partijen in Zuid-Holland Noord gezamenlijk voor beter zorgproces cliënt

v.l.n.r: dhr. Henselmans, mevr. Spijker, mevr. Van Londen, dhr. Oppenhuizen

Om goede geestelijke gezondheidszorg te verlenen aan de patiënt is goede samenwerking tussen zorgverleners essentieel. GGZ partijen en eerstelijnszorg, waaronder huisartspraktijken, slaan de handen ineen. Op 27 juni tekenden directeur zorg Annet Spijker van PsyQ, onderdeel van Parnassia Groep, Henrie Henselmans van GGZ Rivierduinen, Liesbeth van Londen van Transparant en Ferdinand Oppenhuizen van multidisciplinaire eerstelijnsorganisatie Knooppunt Ketenzorg hiertoe een samenwerkingsovereenkomst. 

Zij willen dat de organisaties effectieve verwijs- en terugverwijsafspraken maken en deze ook monitoren. Door goede ketenzorgafspraken doorloopt iemand met GGZ problematiek beter zijn zorgproces. 

Voortbouwend op het in 2016 door Knooppunt Ketenzorg ontwikkelde zorgprogramma GGZ Angst- en stemmingsproblematiek, hebben de nu ondertekenende organisaties zich voor 2017 drie doelen gesteld. Zij willen regionaal de regie verstevigen op het maken en actueel houden van afspraken in de ketenzorg. Ook willen zij nieuwe afspraken maken over verwijzen en terugverwijzen, wachttijden verkorten, consultatie en diagnostiek. Ook maken zij meerjarige afspraken. De partijen dragen gezamenlijk de verantwoordelijkheid voor het nakomen van de afspraken.

Over de organisaties:

PsyQ, onderdeel van Parnassia Groep
PsyQ verbetert de levenskwaliteit van patiënten door effectieve, toegankelijke en betaalbare zorg te bieden van de beste kwaliteit. Herstel van het functioneren van de patiënt is daarbij ons belangrijkste uitgangspunt. Onze deskundigheid wordt op een zeer resultaatgerichte manier ingezet in het belang van de patiënt. Onze behandelingen zijn toonaangevend en wetenschappelijk en/of in de praktijk bewezen effectief en doelmatig.

GGZ Rivierduinen
GGZ Rivierduinen biedt hulp en behandeling aan kinderen, volwassenen en ouderen met psychische en psychiatrische problemen. Op een manier die past bij u en uw klachten. Deskundig, betrokken en dichtbij.

Transparant
Transparant is een GGZ instelling voor ambulante behandeling door betrokken en ervaren professionals in de GGZ (o.a. psychiaters, psychotherapeuten, psychologen, verpleegkundigen en maatschappelijk werkenden). Transparant is kleinschalig georganiseerd, waardoor de zorg persoonlijk en uniek is. Transparant is een stichting zonder winstoogmerk. Naast het behandelcentrum van Transparant bestaat er ook het diagnostisch expertisecentrum van Transparant Next, dat cliënten en hun huisartsen adviseert in het behandel- en verwijsbeleid.

Knooppunt Ketenzorg
Onder het motto ‘Sterke zorg regel je samen',  werken eerstelijnsprofessionals multidisciplinair nauw samen aan de beste zorg voor de patiënt op de juiste plek. Multidisciplinair maken eerstelijnszorgverleners een regionaal zorgprogramma rondom een zorgthema. Vervolgens worden afspraken gemaakt over samenwerking met de specialisten. Heldere afspraken tussen eerstelijnszorgverleners onderling en met specialisten dragen er aan bij dat de patiënt kwalitatief goede zorg krijgt op de juiste plek, zo mogelijk dichtbij huis.

Top