actueel

Gouda en VGZ betrekken eerstelijnszorg in sluitende aanpak verward gedrag

De gemeente Gouda start een project om hulp aan mensen met verward gedrag beter te organiseren. VGZ ondersteunt het project financieel. Vroegtijdige signalering is essentieel om deze groep te helpen; de eerstelijnszorg kan daar een belangrijke rol in vervullen. Reos adviseur Nelleke Wouters begeleidt dit project. 

Het project richt zich op het creëren van een sluitende aanpak en structurele samenwerking tussen de betrokken zorg- en hulpverleners en het sociale domein. Als organisaties op het terrein van veiligheid, zorg, hulp en welzijn goed samenwerken is het mogelijk om het juiste aanbod op de juiste plek te leveren volgens het principe van stepped care; lichte interventies waar het kan, gevolgd door intensievere interventies waar het moet.

Wens ketenpartners maatschappelijke zorg 
Dit project is tot stand gekomen naar aanleiding van bijeenkomsten met ketenpartners van de maatschappelijke zorg om te verkennen op welke onderdelen de keten in de regio Midden-Holland kan verbeteren. Onder andere cliëntenvertegenwoordigers hebben aangegeven behoefte te hebben aan contactmogelijkheden voor henzelf en hun naasten als het wat minder goed met hen gaat. Zodat ze snel goede ondersteuning kunnen krijgen, zorg waar nodig tijdelijk geïntensiveerd kan worden en een crisis afgewend. 

De gemeente Gouda is betrokken bij meerdere initiatieven om een sluitende aanpak te vormen voor mensen met verward gedrag. Zo is Gouda al langer één van de deelnemers aan het programma Zorg en Ondersteuning voor mensen met verward gedrag in Hollands Midden. In dat kader  loopt er onder andere een proef op de spoedeisende dienst van het Groene Hart ziekenhuis. Hier zijn de gemeente Gouda, HuisArtsenpost Midden-Holland, Groene Hart Ziekenhuis, GGZ Rivierduinen, Parnassia bij betrokken.  

Aandacht voor knelpunten eerstelijnszorgverleners
In het project dat Gouda en VGZ nu starten met Reos is nadrukkelijk aandacht voor de rol,  positie en aansluiting met de eerste lijn. Vroegtijdig ingrijpen voorkomt erger. ‘Huisartsen en andere eerstelijnszorgverleners, zijn cruciaal voor goede preventie en signalering én eventuele begeleiding naar andere deskundigen’, zegt Onno Hoes, (oud)voorzitter landelijk schakelteam personen met verward gedrag. 

De eerste fase van het project is erop gericht om een inventarisatie te maken waar de eerstelijns- zorgverleners, met name de huisartsen en de POH GGZ, tegenaan lopen in de opvang en begeleiding van patiënten met verward gedrag. 

Aansluiting bij referentieproject Katwijk
In de uitwerking is aansluiting gezocht bij een referentieproject in de gemeente Katwijk. Onder begeleiding van Piet Overduin verkent Reos daar de poortwachtersrol van de huisarts bij mensen met verward gedrag. In het voorjaar experimenteert men in Katwijk met concrete samenwerking van eerste lijn en Team Sociale Ondersteuning (TSO) in cases met verward gedrag. 

Wat kunnen we voor ú betekenen?
Reos is een regionaal adviesbureau voor de gezondheidszorg en maatschappelijke organisaties. Dankzij onze bekendheid met GGZ-vraagstukken en met de regionale spelers en wijkspelers kunnen we u goed adviseren bij de actuele en uitdagende vraagstukken in de GGZ-sector. 

De Reos-adviseurs kunnen u vanuit diverse rollen van dienst zijn: als adviseur, mediator, samenwerkingsspecialist, en vliegwiel voor innovatie. Reos verbindt de eerstelijnsgezondheidszorg en het sociaal domein. We ondersteunen bij het helder krijgen van de knelpunten en denken mee in oplossingsrichtingen. We helpen verandertrajecten effectief vorm te geven.

Neem contact op met Nelleke Wouters
 

Top