actueel

Jaaroverzicht 2019

In een jaar tijd kun je veel stappen zetten om zorg en welzijn in de regio te verbeteren. Zoals de regio's Amstelland, Haarlemmermeer, Midden-Holland en Zuid-Holland Noord in 2019 hebben gedaan. Met heel veel partijen samen lukt het op veel plekken de eerstelijnszorg te versterken, de samenwerking tussen zorg en welzijn en de betrokkenheid van de bewoners om het onnodig gebruik van medisch specialistische zorg te verbeteren.

In dit jaaroverzicht laten we zien hoe Reos daar in 2019 aan bijdroeg in verschillende rollen: als verbinder, adviseur en inspirator. 

Waar staan we over een jaar in de regio? 

Lees het jaaroverzicht 2019

Top