actueel

Knooppunt Ketenzorg werkt aan regionale werkwijze voor revalidatie na corona

Veel nieuwe samenwerkingsvragen door corona

Mensen die met corona in het ziekenhuis hebben gelegen, zijn bij thuiskomst niet ‘klaar’. Herstellen kan nog lang duren. Knooppunt Ketenzorg heeft Reos gevraagd hoe die revalidatie voor deze mensen in de regio Zuid-Holland Noord zo goed mogelijk samen opgezet kan worden.

Er zijn landelijk allerlei protocollen in de maak, onder andere vanuit de fysiotherapeuten, maar ook vanuit de huisartsen. Hoe sluit je aan bij die protocollen en hoe maak je die specifiek voor een regio waarbij de zorg uit meerdere disciplines rondom de patiënt die herstelt van corona goed is afgestemd? Voor iedereen is dit een nieuw ziektebeeld, waarvan de effecten op langere termijn nog niet duidelijk zijn.

Ruim 500 mensen in het werkgebied van Reos hebben tot nu toe (peildatum 6 mei, RIVM) in het ziekenhuis geleden omdat ze een ernstige vorm van corona hadden.

Conny Moons is namens Reos adviseur bij Knooppunt ketenzorg: “Door corona is er een nieuwe werkelijkheid, met nieuwe vragen. Ook binnen bestaande samenwerkingsprojecten zal de behoefte op verschillende punten anders zijn dan voor de coronacrisis.  Juist bij die nieuwe vragen kan de samenwerking die eerder op gang is gebracht, heel waardevol zijn.”

Nieuw ziektebeeld
Een van de fysiotherapeuten die nauw bij het Knooppunt Ketenzorg betrokken is, klopte bij Reos aan omdat ze graag iets met die revalidatie van deze patiënten wil doen.  Het gaat om een nieuw ziektebeeld, met specifieke problematiek in het hersteltraject.

“In dat eerste gesprek werd duidelijk dat voor een goed regionaal revalidatieprotocol andere paramedici zoals diëtisten, ergotherapeuten en logopedisten belangrijk zijn. Dus dat een regionale werkwijze voor deze patiënten het best multidisciplinair opgepakt kan worden. Knooppunt Ketenzorg is daarbij een mooie basis voor de regio Zuid Holland Noord. Het idee voor gezamenlijke, regionale werkafspraken zijn we nu verder aan het uitwerken”, vertelt Conny Moons.

‘Je hoeft niet bij nul te beginnen. Hoe hergebruik je slim wat er al is of wat nu door anderen ontwikkeld wordt? Hoe breng je partijen samen,  ook als dat nu (nog) niet vanzelfsprekend is, zoals dat in dit voorbeeld geldt voor de logopedisten en ergotherapeuten?

Meer weten?
Meer weten over wat Reos kan betekenen bij het vinden van antwoorden op allerlei nieuwe vragen die ontstaan door de coronacrisis? Bel of stuur een e-mail aan Conny Moons 06-18426127.

Top