actueel

Kwetsbare ouderen beter helpen vanuit uw huisartsenpraktijk?

De zorg voor kwetsbare ouderen verbetert door Gestructureerd Periodiek Overleg. De aanpak voorkomt dubbeltaken van professionals en ziekenhuisopnamen. De oudere krijgt zorg waarbij meer aandacht is voor zijn of haar kwaliteit van leven. Door betere samenwerking kunnen er sneller indicaties worden aangevraagd. Reos helpt met het opzetten van zo’n overleg gefinancierd door de zorgverzekeraar en de gemeente. 

Signalen van een niet pluis gevoel bij ouderen in de wijk komen samen en er is tussen professionals afstemming hoe hier mee om te gaan.

Wat is een Gestructureerd Periodiek Overleg?
Tijdens een Gestructureerd Periodiek Overleg (GPO) vindt er één maal per maand afstemming plaats rond kwetsbare ouderen. Hier zijn de huisarts, praktijkondersteuner, wijkverpleegkundige, ouderenadviseur (ondersteund door Specialist Ouderengeneeskunde) en de apotheek betrokken. Deze werkwijze levert resultaat op in diverse praktijken. "Het investeren in een GPO kost zeker tijd, maar het levert ongelooflijk veel op en scheelt mij veel werk", zo zegt Yvonne van Dun, huisarts in Amstelveen. 

Waarom deze aanpak?

Efficiënt
Door betere samenwerking tussen de betrokken professionals, kunnen dubbeltaken worden voorkomen. Denk hierbij aan een dubbele screening of dubbele aanvragen voor voorzieningen. Hierdoor wordt snel duidelijk wat de hulp en/of zorgvraag is. Dit voorkomt escalatie van de zorg. Bijvoorbeeld opnamen van de patiënt in ziekenhuis.

Kwaliteit
De zorgcoördinator kan meer doelmatige zorg leveren waardoor er meer aandacht is voor kwaliteit van leven van de oudere. Daarnaast kan de betrokken ouderenadviseur extra aandacht geven aan het welzijn van de oudere.

Snelheid
Door een verbeterde samenwerking met het team Zorg en ondersteuning van de gemeente, kunnen sneller indicaties voor Wmo-voorzieningen worden aangevraagd voor kwetsbare ouderen.

Wat kan Reos voor u betekenen?
Reos begeleidt het implementeren van een Gestructureerd Periodiek overleg (GPO) voor kwetsbare ouderen. Met financiële ondersteuning van bijvoorbeeld gemeente en de zorgverzekeraar kan Reos een aantal praktijken in de regio Zuid-Holland Noord ondersteunen. 

Lees ook: De kracht van een gestructureerd overleg voor de huisarts en ‘Via het GPO zetten we de juiste actie in’

Ook een GPO voor uw huisartsenpraktijk?
Heeft uw huisartsenpraktijk behoefte aan ondersteuning bij opstarten van een GPO? Laat het ons weten. 

Ik heb interesse in een GPO voor mijn huisartsenpraktijk
 

Top