actueel

Louise Henderickx nieuwe Reos adviseur

Louise Henderickx

Vanaf 1 maart komt Louise Henderickx het team van Reos versterken. Henderickx brengt een brede ervaring mee vanuit het sociale domein vanuit verschillende rollen. In complexe opgaven wist ze partijen te verbinden en samen koers te bepalen.

 

 

Als senior beleidsadviseur bij de directie Publieke Gezondheid Welzijn & Zorg bij de Gemeente Rotterdam was zij onder meer verantwoordelijk voor politiek-bestuurlijke en strategische advisering aan management en wethouders.
Louise was afgelopen jaar onder meer betrokken bij de verbinding van de eerstelijnszorg met het sociaal domein. Hier heeft zij nieuwe ketensamenwerking opgezet met eerstelijnskoepelorganisaties, welzijn en de zorgverzekeraar. 

Op organisatorisch en strategisch vlak is zij sterk. Louise ontwikkelde een gedragen verandervoorstel voor aansturing van zorgorganisaties op strategisch-tactisch niveau. Als adviseur was ze betrokken bij de Proeftuin Gezond gewicht in Rotterdam, waar de inpassing van de gecombineerde leefstijl interventie werd voorbereid.
Louise Henderickx weet door haar aanpak draagvlak te creëren; als regisseur voor stedelijke visieontwikkeling op gebied van informele zorg en ondersteuning zorgde zij voor een breed gedragen projectplan. Resultaat van een innovatief co-creatie proces met stakeholders. Zij heeft een scherp oog voor inhoud en processen, werkt verbindend en is bestuurlijk sensitief. 

Eerder was zij één van de trekkers van de transformatie van de jeugdzorg in Rotterdam-Rijnmond. Ten tijde van de transitie van de Jeugdwet was Louise regionaal contractmanager voor specialistische jeugdhulp. Daarnaast heeft zij als projectleider regionale expertteams in 15 gemeenten opgezet die de wijkteams ondersteunen met specialistisch multidisciplinair advies en handelingsgerichte diagnostiek.

Louise: “Vanuit visie, betrokkenheid en creativiteit wil ik graag complexe opgaven aangaan. De meeste energie krijg ik van het samen met anderen zorgen voor structurele verbeteringen in de zorg en het sociaal domein. Als strategisch adviseur bij Reos hoop ik met veel organisaties samen te gaan werken aan goede integrale zorg voor mensen.” Louise Henderickx richt zich bij Reos in eerste instantie op projecten vallend onder het programma Zorg, welzijn en preventie in de wijk.
 

Top