actueel

Martine Jongboer eerste aanspreekpunt regio Midden Holland

Regionale samenwerking is steeds belangrijker in de zorg. Elke regio is anders georganiseerd, heeft een andere dynamiek en andere behoeftes bij het organiseren en inrichten van de zorg. Nu en voor de toekomst. Daarom heeft Reos voor iedere regio een eigen regiocoördinator om het bouwen van zorgnetwerken te ondersteunen en de behoefte van professionals en samenwerkingspartners goed in beeld te hebben. 

De regiocoördinatoren verbinden initiatieven in een regio en bewaken de voortgang en samenhang van programma's. Ze zijn het eerste aanspreekpunt voor professionals die vragen hebben rond samenwerking en zorgvernieuwing in deze regio.

Reos werkt voor de regio's Amstelland, Haarlemmermeer, Midden-Holland en Zuid-Holland Noord. Maaike van Weering gaat werken bij de gemeente Leiderdorp als programmamanager sociaal domein en loco-gemeentesecretaris en legt per 1 juli haar functie van regiocoördinator neer. Martine Jongboer zal voorlopig het eerste aanspreekpunt zijn en regiocoördinator voor Midden-Holland. Martine is ook regio coördinator voor de regio Zuid-Holland Noord.

Monica van Papendrecht is en blijft regiocoördinator voor Amstelland en Haarlemmeer.
Wit u meer informatie of heeft u een vraag? Neem contact op met onze regiocoördinatoren.

 
Martine Jongboer, 06 514 049 01
Regiocoördinator Zuid-Holland Noord en
Midden Holland
  Monica van Papendrecht, 06 184 255 59
Regiocoördinator Amstelland/
Haarlemmermeer

 

Top