actueel

Maurits Hesselmans nieuwe directeur-bestuurder Reos 

Maurits Hesselmans is per 1 juni 2020 de nieuwe directeur-bestuurder van Reos. Hij komt van Reinaerde (ondersteuning van mensen met een beperking in de provincie Utrecht) waar hij als procesgroepmanager Klant, Kwaliteit en Markt verantwoordelijk was voor de ondersteunende klantprocessen (o.a. marktstrategie, kwaliteit, cliëntparticipatie). Hij heeft in deze rol een belangrijke bijdrage geleverd aan marktgerichter werken, versterken van de positie van de cliënt en continu verbeteren. Daarnaast is hij voorzitter van de VWS-werkgroep ‘Transformatie in het gemeentelijke inkoopdomein’. Vanuit het programma ‘Inkoop en Aanbesteden Sociaal Domein’ helpt de werkgroep de inkoop in het sociaal domein vorm te geven.

Daarmee krijgt Reos een bestuurder die veel kennis heeft van de zorgsector én van het publieke domein. Regio-organisaties, wijksamenwerkingsverbanden en zorgnetwerken in de eerstelijnszorg staan voor grote uitdagingen in de samenwerking waarbij advies en ondersteuning nodig of heel welkom zijn. Dit vraagt om gedegen kennis van de regionale sector, verstand van organisatieprocessen en domein overstijgende advisering van Reos adviseurs. Hesselmans heeft veel ervaring met het managen van veranderingen, projecten en programma’s, het optimaliseren van processen, het verbeteren van kwaliteit en strategieontwikkeling. Vaak in samenwerking met andere partijen.

Maurits Hesselmans:

‘Ik verheug me er op om mij voor Reos in te zetten bij het opzetten en versterken van relevante en goedwerkende samenwerkingen tussen zorgpartijen, welzijn en gemeenten. Zodat mensen die zorg of ondersteuning nodig hebben die zo goed mogelijk, zo dichtbij mogelijk en betaalbaar kunnen krijgen. Het is een uitdaging om dit vanuit het perspectief van opdrachtgevers en over de grenzen van domeinen en organisaties heen vorm te geven; een onafhankelijke partij als Reos is daarbij van toegevoegde waarde. Het is mooi om te zien dat in de regio, in de wijken steeds meer samenwerkingsverbanden ontstaan, dat de eerste lijn volop bezig is om zich beter te organiseren. Ik kijk er naar uit om die ingeslagen richting mede vorm te geven en te versterken. Samen met de adviseurs van Reos en uiteraard alle netwerkpartners in de regio.

Rob Hartings, voorzitter Raad van Toezicht Reos:

’Wij zijn erg blij met de komst van Maurits Hesselmans. Met zijn kwaliteiten kan hij de koers die Hekon Pasman als interim directeur-bestuur heeft ingezet, verder uitwerken. Wij zijn Hekon grote dank verschuldigd. Hij heeft grote stappen voorwaarts gemaakt met de organisatie op weg naar een cultuur die nog meer is gericht is op aantoonbare resultaten en impact voor de zorg in de regio.’

Reos is een adviesbureau met de maatschappelijke opdracht om de eerstelijnszorg voor inwoners in de wijk te versterken. Wij zijn gespecialiseerd in innovatie- en samenwerkingsvraagstukken. Vanuit onze onafhankelijke positie verbinden wij zorgorganisaties, gemeenten, welzijn en zorgnetwerken. Onze regionale werkwijze is onze sterkte. We helpen bij regionale zorg op de juiste plek met project- en programmamanagement inclusief communicatieadvies, geven trainingen en organiseren evenementen. Reos heeft geen winstoogmerk.

Einde persbericht
 
Voor meer informatie:
Strategisch communicatieadviseur Reos: Marloes Drost 06-15090512

Top