actueel

Net-Werken event verbindt medisch en sociaal domein Alphen aan den Rijn

In Alphen aan den Rijn is een grote hoeveelheid aan zorgverleners en al even zoveel professionals uit het sociaal domein. Reos organiseerde in opdracht van de gemeente en diverse zorgorganisaties (AKO) een Net-Werken event. Het bleek een groot succes gezien de grote opkomst en het vele aantal netwerkmomenten. Een ‘levende sociale kaart’ is gemaakt. 

Netwerk in de eigen wijken vergroten
De werkgroepleden hebben als ambassadeurs goed werk geleverd want donderdag 25 januari zijn er meer dan 100 zorgverleners en vrijwilligers bijeen geweest voor de eerste  bijeenkomst Net-Werken in Alphen aan den Rijn voor de wijken Centrum en West (wijken Kerk en Zanen, Hoorn, Hoge & Lage Zijde en Rietveld). Als redenen noemde de deelnemers dat het goed is om het eigen netwerk te vergroten, het leren kennen van organisaties die actief zijn in de buurt of het profileren van de eigen organisatie.

Om goede zorg en ondersteuning te kunnen bieden aan de patiënt of inwoner is goede samenwerking tussen professionals een vereiste. Vaak ontbreekt een logische structuur waardoor men elkaar niet kent of weet te vinden. Reos formeerde een werkgroep waarin de zorg- en welzijnsorganisaties en het sociaal domein vertegenwoordigd zijn. Met deze werkgroep is in drie bijeenkomsten toegewerkt naar het Net-Werkevent. Met het aanleggen van een databestand voor genodigden is in aanzet al een mooie sociale kaart gevormd. 

Netwerktafels, thematafels en live matchen
Na een plenaire opening door wethouder Han de Jager vormden zich netwerktafels en thematafels. Aan de thematafels werden wijkoverstijgende thema’s besproken zoals jeugd en kwetsbare inwoners. Bij de netwerktafels werd uitgewisseld wie wat voor elkaar kon betekenen. Er was ook een ‘live matcher’ aanwezig die verschillende personen aan elkaar koppelde. Het bleek dat het heel nuttig is elkaar nu wel te ontmoeten en zijn er al meteen afspraken gemaakt en e-mail adressen uitgewisseld.

Inge van Oostende en Anneke Jansen gebiedsadviseurs van Gemeente Alphen aan den Rijn; “We willen juist met dit Net-Werken event veranderingen brengen en zorgen voor meer contacten tussen het medisch en sociaal domein. Mooi is het wanneer de samenwerking verbetert en het wijkgericht werken makkelijker van de grond kan komen. De organisatie en de bijeenkomst heeft ons ook al veel nieuwe contacten opgeleverd!”

Na Net-Werken event goed draaiboek voor vervolg
Reos was betrokken door de gemeente om te adviseren bij de opstart van de werkgroep en de bijeenkomsten. Zoals het er nu naar uit ziet gaat na de evaluatie de werkgroep zelfstandig verder en komen er jaarlijks twee Net-Werken events. 

De deelnemers van de werkgroep Net-werken zijn de gemeente (Gebiedsadviseurs Inge van Oostende en Anneke Jansen),  Alphen op één lijn (Ernst-Jan Troe; huisarts en Jeritza van Vliet; POH), Tom in de Buurt (Carolien Satink en Richard Keijser) , CJG (Pascaline Imhof), thuiszorgorganisaties (Anne Bos en Lindy Lens). 

Co-financiering
Reos verzorgde dit Net-Werken event door co-financiering vanuit de gemeente en uit gelden ter versterking van de eerstelijn uit de beleidsregel regionale ondersteuning eerstelijnszorg en kwaliteitsontwikkeling

Wilt u dat in uw wijk de juiste mensen elkaar ontmoeten en de basis wordt gelegd voor een vruchtbare samenwerking? Reos heeft een aanpak ontwikkeld om een energiek en vruchtbaar Net-werken event neer te zetten. Na een eerste Net-werkevent beschikt u over een draaiboek om zelf vervolg Net-werken events te organiseren voor uw wijk. 

Krijg een impressie van het Net- Werken Event in Alphen aan den Rijn (film) 
 

Top