actueel

NZLO; ‘back office’ efficiënter regelen voor goede zorg

Henri van der Lugt, voorzitter NZLO

December vorig jaar was reden voor een feestje; het Netwerk Zorgorganisaties Leiden en Omstreken (NZLO) werd gevormd. Zorggroepen in Zuid-Holland Noord die samen 520.000 patiënten vertegenwoordigen werken hechter met elkaar samen. In een vraaggesprek met Henri van der Lugt, voorzitter NZLO en regio-coördinator Reos Hanneke Zandbergen kijken we terug op de vorming van het netwerk en blikken we vooruit op de plannen voor 2017.  

NZLO is het eerste regionale multidisciplinaire netwerk op deze schaal in Nederland. Met recht iets om trots op te zijn. “Jazeker!, reageert Henri van der Lugt, “Ik ben blij dat de zorgorganisaties in Zuid-Holland Noord zich allemaal hebben verbonden aan hetzelfde doel; het efficiënter regelen van goede zorg tegen een goede prijs. Van Alphen aan den Rijn tot aan Hillegom gaan we hier aan werken. Leuk en spannend, maar ook broodnodig; we moeten goed anticiperen op de groeiende zorgvraag en de zaken in de ‘back office’ efficiënter regelen. Het was in het begin echt trekken om NZLO tot stand te laten komen. De achterban van de zorggroepen hadden het idee dat zij hun autonomie moesten inleveren. Dat is niet zo; zorggroepen blijven zelfstandig. 
We kijken terug op een bewogen jaar maar het is gelukt. Met als resultaat een feestelijke ondertekening van een samenwerkingsovereenkomst in CORPUS.”

Aanpak tekort eerstelijnsverpleegbedden
Begin 2017 pakt NZLO de knelpunten, waar de eerstelijnszorg mee te maken heeft voortvarend op. Een voorbeeld daarvan is de problematiek van de eerstelijnsverpleegbedden (ELV bedden).  
Henri van der Lugt: “De ziekenhuizen melden tekorten aan bedden. De indruk bestaat dat veel mensen onterecht worden aangenomen via de Eerste Hulp. NZLO is hierin een centrale gesprekspartner vanuit de eerstelijnszorg. Afgesproken is dat PHEG samen met de ziekenhuizen dit probleem in kaart brengt, om vervolgens met NZLO en de Huisartsenvereniging Rijnland tot oplossingen te komen. Naast de vraag van de ELV-bedden krijgen we meer vragen binnen van ziekenhuizen en thuiszorgorganisaties. Zorg en Zekerheid is een vaste gesprekspartner van NZLO.”  

Netwerk moet zich verder ontwikkelen
Het is ook een sterke wens van de eerstelijns zorgorganisaties om de financiering en de ICT aan te sluiten op de huidige multidisciplinaire werkwijzen. Ook dit zijn thema’s die NZLO dit jaar oppakt, maar die een lange adem vergen. Hanneke Zandbergen: “Het afgelopen jaar stond het vormen van het netwerk centraal. Dit jaar zal het netwerk zich intern en extern verder moeten ontwikkelen.” Henri van der Lugt: “We hebben Reos gevraagd om het netwerk mede te helpen opbouwen.” 

Luisteren naar de deelnemers van het netwerk
“NZLO heeft voor een netwerkvorm gekozen. Dat betekent dat je de achterban steeds moet verleiden om aan te haken. Het meenemen van de deelnemers van het netwerk is een heel belangrijke factor en tegelijk een hele klus”, zegt Hanneke Zandbergen, “Vanuit Reos hebben wij geadviseerd om laagdrempelig een platform te creëren waarin NZLO de deelnemers informeert en daarnaast luistert naar de wensen van de zorggroepen.” Adviseur Eva van Steenbergen begeleidt dit proces en is als adviseur betrokken bij de afstemming met externe partijen.” Henri van der Lugt vertelt erg blij te zijn met de adviezen en de procesbewaking van Eva van Steenbergen: “Zij weet meer van processen om draagvlak goed te organiseren, kan dit SMART formuleren, het proces goed begeleiden en vervolgacties bewaken. Ik merk ook enthousiasme bij de andere adviseurs van Reos om voor NZLO aan de slag te gaan en door te pakken.”

Zorg verbeteren via kernteams
De komende tijd zullen diverse adviseurs de kernteams die NZLO heeft gevormd adviseren en begeleiden. Henri van der Lugt: “We moeten binnen NZLO het met elkaar eens worden wat we willen realiseren. Neem nu het kernteam Kwaliteit en Opleiding; in hoeverre gaat NZLO een rol pakken in opleidingen? Waar is het van waarde en waar niet? Dat is een zoektocht en dat betekent gezamenlijk keuzes maken met de zorggroepen.” 

Hanneke Zandbergen: “Het is mooi, zo’n regionaal netwerk. Maar we moeten oppassen dat NZLO niet wordt gezien als een oplossing voor alle problemen. NZLO – met Henri als voorzitter - vervult in feite de rol van ‘triagist’. Wanneer een vraag of verzoek bij NZLO wordt neergelegd, betrekt hij de juiste mensen en organisaties vanuit het netwerk erbij.” Henri van der Lugt sluit het vraaggesprek af met: “Samen moeten we tot regionale oplossingen komen. De ambitie is er, het draagvlak ook, nu nog doorpakken.”

Top