actueel

Opleidingsprogramma ‘Health Care Potentials’ in 2019 van start

Een klankbordgroep van regionale (oud-)bestuurders denkt mee over het Health Care Potentials programma. Dit opleidingsprogramma voor potentiële zorgbestuurders, dat in 2019 van start gaat, wordt aangeboden door Reos en Zorg en Zekerheid. 

Reos en Zorg en Zekerheid hebben overeenstemming bereikt met het Erasmus Centrum voor Zorgbestuur die de scholing voor het ‘Health Care Potentials’ programma gaat bieden. De inhoud van het programma wordt met een klankbordgroep afgestemd. De eerste enthousiaste bijeenkomst vond plaats op 17 december. 

De klankbordgroep bestaat uit regionale stakeholders die zelf de nodige bestuurservaring hebben. Dit zijn: Wim Schellekens, Clemens Ham, Marijke ’t Hart, Ineke van der Zande en Janneke Belo. Zij werken de doelstellingen en uitgangspunten van het programma verder uit. Ook bepalen zij begin 2019 hoe de aanmelding gaat verlopen. 
Het nieuwe ‘Health care potentials’ opleidingsprogramma is gericht op het opleiden van toekomstige zorgbestuurders. Het brengt toekomstige, geschikte bestuurders in de regio in beeld en brengt hen samen, zodat zij elkaar nu en in de toekomst weten te vinden en actief ervaringen blijven delen. 

Reos en Zorg en Zekerheid dragen met dit opleidingsprogramma bij aan het verbeteren en vernieuwen van de gezondheidszorg in de regio. Zorgbestuurders staan voor steeds complexere vraagstukken. Het curriculum bevordert dat deelnemers over de grenzen van de eigen organisatie heen kijken en samenwerken aan innovatieve oplossingen in de zorg. Het curriculum wordt ingehuurd bij het Erasmus Centrum voor Zorgbestuur.

Het programma richt zich op leidinggevenden met ervaring binnen zorggerelateerde vraagstukken. Zij hebben een binding met de regio’s Amstelland, Haarlemmermeer of Zuid-Holland Noord en zijn bereid om hier werkzaam te blijven. 

Financiering
Het nieuwe opleidingsprogramma wordt gefinancierd vanuit niet-gebruikte financiële middelen die zijn bedoeld voor ondersteuning van de brede eerstelijnszorg. Dit programma staat ter beschikking voor de brede eerstelijnszorg, naast de reguliere ondersteuningsgelden vanuit de NZa-beleidsregel regionaleondersteuning eerstelijnszorg en kwaliteitsontwikkeling.
 

Top