actueel

Regionaal Platform Logopedie officieel opgericht

Logopedisten Marion van Schooten en Jacolien Dalemans

Op 4 juli is het Regionaal Platform Logopedie (RPL) officieel opgericht bij de notaris. Met dit platform vormen logopedisten uit Zuid-Holland Noord, Amstelland en Haarlemmermeer een goede gesprekspartner voor andere partijen. Door de krachtenbundeling kunnen zij zich hard maken voor goede multidisciplinaire zorg. Reos adviseur Marieke van Schie is betrokken geweest bij het initiëren van een platform voor logopedisten.


Veel logopedisten werkzaam in de eerstelijnszorg, in de regio’s Zuid-Holland Noord, Amstelland en Haarlemmermeer hadden onderling geen of enkel een lokaal samenwerkingsverband. Hierdoor misten logopedisten de mogelijkheid zich gezamenlijk te presenteren, hun stem te laten horen, en samen te werken bij regionaal inhoudelijke vraagstukken. Door het Regionaal Platform Logopedie kan dit nu wel. 

In 2013 is hiertoe al een eerste aanzet gegeven, en na brainstormen, een interimbestuur, een officieel bestuur en nu vastlegging bij de notaris, is het Platform Logopedie een officieel orgaan. 

Als platform kunnen logopedisten zich nu door samenwerking en positieve profilering als een sterke partij presenteren om op die manier betrokken te zijn bij de multidisciplinaire zorg in de regio. 
Zij zijn nu een sterke gesprekspartner voor andere partijen, zoals: zorgverzekeraars, netwerken, NVLF, samenwerkingsverbanden van andere beroepsgroepen, patiëntenverenigingen, subsidieverstrekkers (gemeente), GGD, JGZ, CJG, nulde en tweede lijn.

Logopedisten die zich willen aansluiten bij het RPL, vragen hebben, of actief willen zijn in een werkgroep kunnen contact opnemen via het emailadres: rplogopedie@gmail.com.

Zorg en Zekerheid financierde de kosten van Reos adviseur Marieke voor advisering en begeleiding van het Regionaal Platform Logopedie bij de oprichting uit de beleidsregel regionale ondersteuning eerstelijnszorg en kwaliteitsontwikkeling.

Top