actueel

“Samenwerking tussen eerste lijn en sociaal domein hóeft niet moeilijk te zijn”

Sportcoach Fenke van Rossum en kinderfysiotherapeute Corien Baijens

De gemeente Uithoorn en de georganiseerde eerstelijnszorg (Stichting Samenwerking Eerstelijns Zorg Uithoorn) hebben elkaar al een aantal jaar geleden gevonden in een gezamenlijke aanpak van gezondheidszorgvraagstukken. Reos heeft hierbij mede aan de wieg gestaan door de eerste bijeenkomsten tussen gemeenteambtenaren en eerstelijnszorgverleners te faciliteren. Een mooi voorbeeld van samenwerking die z’n vruchten afwerpt is die tussen Kinderfysiotherapie Uithoorn en de lokale sport- en welzijnsorganisatie Videt in het kader van Jongeren op Gezond Gewicht. 

Als kinderfysiotherapeute, tevens bestuurslid van de SEZU (Stichting Samenwerking Eerstelijns Zorg Uithoorn) ziet Corien Baijens veel kinderen die kampen met motorische, dan wel sociaal-emotionele problematiek of een specifieke behoefte hebben. Na enige tijd is het behandeltraject vaak voorbij en zal het kind moeten aansluiten bij een geschikte activiteit in de wijk. Sport- en welzijnsorganisatie Videt Uithoorn heeft enkele laagdrempelige activiteiten voor deze kinderen. Mocht er geschikt aanbod ontbreken, dan gaat Videt samen met andere sport- en cultuuraanbieders in Uithoorn op zoek naar een oplossing. 

Gebruik maken van elkaars kracht
Corien Baijens: “Lang niet alle signalen die we in de eerste lijn opvangen kunnen we zelf oppakken. Vaak heeft de jonge patiënt een steuntje in de rug nodig in de vorm van een betaalbare activiteit in Uithoorn. Dat is waar de kracht en expertise van Videt ligt”. Vaak kan ook gebruik gemaakt worden van het Jeugdsportfonds. “Andersom gebeurt natuurlijk ook”, zegt Fenke van Rossum sportcoach bij Videt en tevens JOGG-regisseur in Uithoorn. “Soms zijn er kinderen die extra medische hulp nodig hebben en verwezen worden naar een programma van de kinderfysiotherapeut of een andere zorgverlener”. 

‘Niet van het kastje naar de muur maar direct een helpende hand bieden’

Mensen worden eerder geholpen
Fenke: “Mensen in Uithoorn worden op deze manier gehoord en eerder geholpen. In plaats van dat ze van het kastje naar de muur worden gestuurd, bieden we samen direct een helpende hand. Niet alle wensen zijn meteen in te vullen, maar we doen ons best. Daarnaast zetten we elkaar in onze kracht. De expertise van de fysiotherapeut en de rest van de eerste lijn kan op deze manier goed benut worden zonder al te veel aftakkingen. “Dat de mensen eerder geholpen worden, is wel echt een concreet resultaat. Dat wij zelf efficiënter en meer in onze kracht werken, is alleen maar mooi meegenomen."

Patiënten zijn vaak verbaasd als zij horen over de sportmogelijkheden 
Corien: “Ons gezamenlijke doel is kinderen aan het bewegen te krijgen en te houden. Volgens mij is er geen kind op deze wereld dat niet graag beweegt, als het maar past bij zijn/haar mogelijkheden en op maat wordt aangeboden. Dan komt het enthousiasme en de motivatie vanzelf! Daarnaast willen we kinderen graag bewust maken dat naast het plezier in bewegen, dit ook gezond is en leren dat ze zelf verantwoordelijk zijn voor een groot deel van de eigen gezondheid. Het wordt ook enorm gewaardeerd door de inwoners in Uithoorn als zij merken dat zorg en welzijn samenwerken. Patiënten in onze praktijk zijn vaak niet bekend met Videt en zijn vaak verbaasd over de mogelijkheden die er zijn in Uithoorn op het gebied van sportactiviteiten voor de kinderen."

“Kijk over je eigen professionele schutting heen”

Geen concurrenten maar van meerwaarde voor elkaar
Fenke: “Het mooie is dat we elkaar en alle andere instanties niet zien als concurrenten, maar als meerwaarde voor elkaar. De één is medisch goed onderlegd, de ander is goed met mensen en weer een ander kan goed organiseren. Maak gebruik van elkaars kwaliteiten en bereik wat je wil; dat de inwoner geholpen is! Kijk over je eigen professionele schutting heen, zie elkaars kracht, zie elkaar niet als concurrent. Sta open voor elkaar, want ieder zijn werkwijze is anders. ”

Corien: “Het geheim voor succesvolle samenwerking is, ongemerkt, ons gemeenschappelijke doel en de gedeelde passie en motivatie om dat doel te bereiken. We werken ontzettend prettig samen. Om die samenwerking met anderen uit te breiden helpt het enorm als Reos ons adviseert over de te ondernemen stappen, zoals in welk stadium het zinvol is om contact leggen met de kinderarts in het ziekenhuis en hoe je dat gesprek aangaat.

Ook voor andere kwetsbare groepen werken de instanties samen, zoals met het project ‘Elke Stap Telt’, een wandelprogramma voor ouderen en chronisch zieken.

Succesvolle samenwerking door gemeenschapszin
Gert-Jan Smit, project adviseur Reos: “De gemeente Uithoorn is een gemeenschap, kleinschalig en laagdrempelig. Zodra zorgverleners en instanties vanuit dat gemeenschapsgevoel met elkaar aan de slag gaan kan je met elkaar slagen maken. Dat werkt enorm inspirerend naar elkaar. Het kan niet anders dan dat gevoel doorwerkt op de burgers. Voor succesvolle samenwerking is het essentieel dat je elkaar kent. In grotere gemeenten creëer je laagdrempeligheid en kleinschaligheid met een wijkgerichte aanpak.”

Intensiever samenwerken met de zorg of het sociaal domein in uw wijk of gemeente
Zorg, welzijn en het sociaal domein werken vaak nog los van elkaar. Professionals zijn niet altijd bekend met elkaars werkwijze. Tussen de domeinen zijn grote verschillen qua aanbod, werkwijze, financiering, en mandatering. Reos helpt deze verschillen te overbruggen. Neem contact op met onze adviseurs Gert Jan Smit of Maaike van Weering of bel: 071-5661818. Wij helpen u verder op weg.

Top