actueel

Sneller zicht op behandelwensen van kwetsbare ouderen

Het snel kunnen uitwisselen van gegevens in de zorg is voor iedereen belangrijk, maar zeker voor kwetsbare ouderen die specifieke behandelwensen of behandelgrenzen hebben. Want hoe zijn medewerkers van de ambulance, de spoedeisende hulp en de huisartsenpost daarvan op de hoogte, zeker als iemand iets overkomt op straat of buiten openingstijden van de eigen huisartsenpraktijk? Deze vraag staat centraal in een van de projecten binnen het project Transmurale Overdracht Kwetsbare Ouderen (TOKO). Hierin wordt voor de regio Zuid-Holland Noord een belangrijke stap gezet met de introductie van het behandelwensgesprek door de huisarts en een training hierover voor huisartsen. Reos-adviseur Martine Jongboer geeft in dit artikel een toelichting.

“We hebben in kaart gebracht hoe de informatie en communicatie loopt en wat de knelpunten zijn als het gaat om de overdracht van gegevens van kwetsbare ouderen”, vertelt Martine. “Dat hebben we gedaan met de werkgroep Toko SEH waarin de spoedeisende hulp van beide ziekenhuizen, ambulance dienst, Huisarts en huisartsenpost vertegenwoordigd was en die we vanuit Reos begeleiden. De ultieme ambitie is natuurlijk om te zorgen dat alle systemen met elkaar kunnen communiceren, maar dat vraagt een langere adem. En ook als dat gerealiseerd is; dan nog moet de benodigde informatie wél beschikbaar zijn. Vandaar dat we nu beginnen met het begeleiden van huisartsen bij het voeren van behandelwensgesprekken met kwetsbare ouderen en het goed documenteren daarvan. Daarmee zorgen we ervoor dat deze informatie in ieder geval beschikbaar komt voor de huisartsenposten.”

Trainingen om het behandelwensgesprek te kunnen voeren
Een behandelwensgesprek heeft een heel ander karakter dan een regulier consult. Daarom worden er in oktober en november bij de verschillende zorggroepen trainingen gegeven aan huisartsen. “We merken dat huisartsen gemotiveerd zijn om mee te doen, want zij vinden dit een belangrijk onderwerp”, licht Martine toe. “Tijdens deze training gaan we in gesprek met elkaar over hoe je dit gesprek kunt voeren en wat daarvoor nodig is. We besteden ook aandacht aan hoe je de uitkomsten van het gesprek goed kunt vastleggen. Deze scholing is in samenwerking met alle partijen ontwikkeld en echt een cruciale stap aan het begin van de keten. De training is overigens ook geaccrediteerd.”

De informatie over de transmurale afspraken kwetsbare ouderen en het behandelwensgesprek worden in het najaar opgenomen in het zorgprogramma over kwetsbare ouderen op de website van Knooppunt Ketenzorg en de ZorgApp ZHN (zie ook het bericht over de vernieuwing van de online informatievoorziening van Knooppunt Ketenzorg

Wil je meer weten over dit project? Neem dan contact op met Reos-adviseur Martine Jongboer
 

Top