actueel

'Spinnenweb' Positieve Gezondheid leidraad bij ouderengesprekken

In de vogelbuurt in Alphen aan den Rijn trok de wijkverpleging bij de gemeente aan de bel. In die wijk is de anonimiteit groot en mist het ons-kent-ons meer dan in andere wijken, en dat zorgt voor eenzaamheid. Gebiedsadviseur Inge van Oostende voerde gesprekken met de ouderen in de wijk om hun gemis te achterhalen. Zij gebruikte het ‘spinnenweb’ met de zes dimensies van Positieve Gezondheid als tool. Reos deelt deze best practice graag met u.  

Wijkgericht
In Alphen aan de Rijn zijn tien gebiedsadviseurs actief die zich bezighouden met wijkspecifieke vragen. Het signaal vanuit de wijkverpleging kwam bij gebiedsadviseur Inge van Oostende terecht. Om de zorgen over ouderen in de vogelbuurt goed in kaart te brengen, vatte zij het plan op om twintig ouderen uit de wijk te spreken.

Inge van Oostende: “Inspiratie om deze tool te gebruiken bij mijn gesprekken met ouderen kreeg ik tijdens de bijeenkomst over Positieve Gezondheid in Alphen aan den Rijn.” De bijeenkomst werd vorig jaar georganiseerd door zorg en welzijnsorganisaties in Alphen aan den Rijn (AKO), de gemeente en Reos. 

Positieve Gezondheid uitgangspunt in lokaal gezondheidsbeleid
In de gemeente Alphen aan den Rijn is Positieve Gezondheid een belangrijk uitgangspunt in de visie op het lokaal gezondheidsbeleid. Gezondheid is breder dan alleen lichamelijke gezondheid,  eenzaamheid wordt net zo belangrijk gevonden. Zesenveertig procent van 65-plussers in Alphen aan den Rijn ervaren sociale eenzaamheid, dit komt overeen met het landelijk gemiddelde.  


 Bron: Institute for Positive Health

De tool van Positieve Gezondheid
Zo ontstond het ‘Positieve gezondheidsinterview’ in Alphen aan den Rijn. Voor de gesprekken met de ouderen werden de vragenlijst en het spinnenweb van positieve gezondheid gebruikt. 

Inge: “Voor mij als gebiedsadviseur is het erg zinvol om de verhalen uit de eerste hand te horen voordat er iets ‘aan de hand’ is. De tool van Positieve Gezondheid is daarbij heel zinvol, het heeft een brede scope. Daarnaast is de insteek heel positief en we krijgen daarom ook positieve reacties.” De verzamelde informatie wordt gebruikt om aanknopingspunten te vinden waarmee de verbinding binnen de wijk kan worden verbeterd. 

Spinnenweb als leidraad bij ouderengesprekken
Ouderen worden door de vragen uitgenodigd veel te vertellen en er wordt honderduit verteld. De tool is een goede leidraad voor het gesprek omdat het evenwichtig de aandacht verdeelt over de verschillende levensgebieden. Er ontstaan eerlijke en open gesprekken door. Soms blijken de vragen of het spinnenweb nog vrij ingewikkeld te zijn maar de ouderen vinden de vragen nooit raar. Inge: “Het valt mij op dat veel mensen tevreden zijn, het acceptatieniveau is hoog.” Na de gesprekken wordt direct opgepakt wat door de ouderen gemist wordt. Bijvoorbeeld als creatieve activiteiten worden gemist of mensen aangeven dat vooral de zondag een stille dag voor hen is. 

Inge: “Mensen gaven aan dat hun lijf vaak minder was, hulp via thuiszorg, maar door de focus op de andere domeinen werden het toch luchtige en positieve gesprekken. Het is vaak een latente behoefte zichtbaar maken bij mensen. Door bescheidenheid zijn mensen zich vaak niet bewust van hun talenten en behoeften. Dat helpen benoemen is ontzettend krachtig.”

Vervolg
De gemeente gaat verder aan de slag met de informatie, vragen en suggesties die de gesprekken hebben opgeleverd. Het doel is om hulpvragen te verbinden met anderen in de buurt. Daarvoor kan gebruik worden gemaakt van een buurtcirkel of wehelpen.nl. Het individueel verder helpen van mensen valt binnen de opdracht van TOM in de buurt, de organisatie voor maatschappelijk werk in Alphen. 

Wilt u meer weten over toepassingen van Positieve Gezondheid in de regio? Neem dan contact op met Reos adviseur Marieke van Schie of bel 071-566 1818.

Top