actueel

Startsubsidie: voorkomen onbedoelde zwangerschap

Gezamenlijke aanpak voorkomen onbedoelde zwangerschap

Hoe kunnen we onbedoelde zwangerschappen in de regio Hollands-Midden gezamenlijk voorkomen? Verloskundigen, gemeente Leiden, TNO, speciaal onderwijs, MBO, GGD, JGZ, Stichting Centering Healthcare, Soa Aids Nederland en bestaande samenwerkingsverbanden in de geboortezorg en het publieke domein gaan samen een plan maken. Zij ontvangen daarvoor als samenwerkingsverband een ZonMw-startsubsidie. Een aanpak waarin losse initiatieven elkaar versterken staat hierbij centraal. Reos coördineert het samenwerkingsverband.

In de regio Hollands-Midden zijn er relatief veel meisjes onbedoeld zwanger ten opzichte van het landelijk gemiddelde. Met name laag opgeleide jongeren en meisjes met een migratieachtergrond vormen een risicogroep. MBO-scholen en het Speciaal Voortgezet Onderwijs besteden hier ook aandacht aan maar de initiatieven zijn ad hoc en er is nog geen samenhang tussen onderwijs, zorg en gemeentelijk beleid. Bovendien zijn de initiatieven voornamelijk gericht op educatie. Vanuit het programma Kansrijke start van de regio Hollands Midden en lokale partners is er behoefte aan een aanpak waarbij de partners initiatieven bundelen en op elkaar afstemmen en verbeteren.

Reos ondersteunt bij het aanvragen van subsidie
Onze programma-adviseur Sabine Mira Ferrer hielp bij het aanvragen van de startsubsidie. Samen met Hilde van Keulen (TNO) haalde ze in korte tijd de juiste informatie en bereidheid op bij de partners. Haar ervaring met projectmanagement en snelle pen droegen bij aan een motivatiebrief die door ZonMw goed en relevant werd bevonden. Op dit moment start zij samen met TNO en de partners met het maken van het gezamenlijk plan.

Wil je weten hoe Reos kan helpen bij het aanvragen van subsidies?
Reos heeft ervaring met het aanvragen van heel uiteenlopende subsidies zoals bijvoorbeeld van ZonMw en Zorginstituut Nederland. Hier vindt u voorbeelden hoe Reos u kan ondersteunen.

Meer weten?
Wilt u meer weten over de rol die Reos kan spelen bij het aanvragen van subsidies? Neem contact op met Sabine Mira Ferrer 06 250 336 80 of met Conny Moons 06 184 261 27. 

Top