actueel

Toekomstplan voor regionale zorgbestuurders

Jan Kroes, divisiemanager Zorg bij Zorg en Zekerheid en Reos-directeur Marie-Fleur Lobry starten Health care potentials opleidingsprogramma

Zorgvraagstukken zijn vaak zo complex dat traditionele oplossingen niet meer volstaan. Dat vraagt om bestuurders die over de grenzen van de eigen organisatie durven te kijken en met elkaar samenwerken aan innovatieve oplossingen. Regionale bestuurders in de eerstelijnszorg signaleren echter dat er onvoldoende health care potentials zijn om hun plek over te nemen. Het ‘Health care potentials’ opleidingsprogramma van Zorg en Zekerheid en Reos, dat in de loop van 2019 gaat starten, gaat hier verandering in brengen.

Het ‘Health care potentials’ opleidingsprogramma is gericht op het opleiden van zorgbestuurders. Nieuw is dat het toekomstige, geschikte bestuurders in de regio niet alleen in beeld brengt maar ook samenbrengt, zodat zij elkaar nu en in de toekomst weten te vinden en actief ervaringen blijven delen.  

“We zien als zorgverzekeraar dat de eerstelijnszorg voortdurend verandert”, zegt Jan Kroes, divisiemanager Zorg bij Zorg en Zekerheid. “Huisartsen maar ook fysiotherapeuten en wijkverpleegkundigen slaan steeds vaker de handen ineen, bijvoorbeeld binnen een gezondheidscentrum of ander samenwerkingsverband. Goed nieuws voor patiënten, want het is prettig om alle zorg op één plek dicht bij huis beschikbaar te hebben. Het betekent echter ook dat zorgbestuurders voor steeds complexere vraagstukken komen te staan. Het nieuwe opleidingsprogramma wil toekomstige zorgbestuurders helpen een eigentijds, vernieuwend antwoord op deze vraagstukken te geven.”   

Reos-directeur en bestuurder Marie-Fleur Lobry vult aan: “Het curriculum bevordert dat deelnemers over de grenzen van de eigen organisatie heen kijken en samenwerken aan innovatieve oplossingen in de zorg. Het curriculum wordt ingehuurd bij een universiteit of ander opleidingsinstituut. Zorg en Zekerheid en Reos stellen een klankbordgroep samen met stakeholders die meedenken over de invulling van het programma en de uitwerking van de doelstellingen.”

Het opleidingsprogramma wordt gefinancierd vanuit niet-gebruikte financiële middelen die zijn bedoeld voor ondersteuning van de brede eerstelijnszorg. Dit programma staat ter beschikking voor de brede eerstelijnszorg, naast de reguliere ondersteuningsgelden vanuit de NZa beleidsregel BR/REG-18157 (Regionale ondersteuning eerstelijnszorg en Kwaliteitsontwikkeling).

Top