actueel

Toolkit palliatieve zorg voor patiënten met Corona virus

fotografie pixabay

Hoe help ik mijn patiënten om waardig afscheid te nemen in deze tijd met het coronavirus? Hoe communiceer ik met hen én de familie? Hoe voer ik het gesprek over niet reamineren of  IC opname? Transmurale samenwerking vanuit Zuid- en Midden Limburg stelt een toolkit beschikbaar. De toolkit is te gebruiken door huisartsen en wijkverpleegkundigen als zij mensen thuis verzorgen.

Toolkit Palliatieve zorg COVID-19 patiënten thuis

A) Tips voor professionals over hoe te communiceren met een patiënt in volledige beschermde kleding. 

B) Gespreksvoering met mensen in een kwetsbare positie. Waarom is het belangrijk om (versneld) met mensen te praten over de ernst van hun situatie in relatie tot behandelopties. En hoe pak je dat aan?

Op Palliaweb vindt u actuele informatie over palliatieve zorg tijdens corona.

Een toolkit van het Expertisecentrum Palliatieve zorg van het LUMC vindt u op de website van het Transmuraal netwerk Zuid-Holland Noord.

Inwoners van de regio Zuid-Holland Noord (Duin & Bollenstreek, Leiden e.o., Alphen e.o.), die thuis wonen en door omstandigheden levensvragen hebben, kunnen via Transmuralis een beroep doen op de diensten van een geestelijk verzorger.

Top