actueel

Unieke leergang voor regionale zorgbestuurders van start

Regionale professionals in de eerste lijn verbinden en opleiden tot zorgbestuurders voor de toekomst. In oktober start met dat doel de leergang Healthcare Potentials, een regionaal programma van Erasmus Centrum voor Zorgbestuur. Tijdens deze unieke leergang gaan deelnemers aan de slag met het ontwikkelen van hun persoonlijk leiderschap en het vinden van vernieuwende antwoorden op de steeds complexere vraagstukken waar de zorg voor staat. 

De leergang is mogelijk gemaakt door zorgverzekeraar Zorg en Zekerheid en Reos, de Regionale Ondersteuningsstructuur (ROS) voor de regio’s Zuid-Holland Noord, Haarlemmermeer en Amstelland. De aanpak en opzet van de leergang is onder advies van een onafhankelijke klankbordgroep van oud-bestuurders met een sterke regionale binding tot stand gekomen.

Gemotiveerde deelnemers

De animo voor de leergang is groot: uit de bijna 50 aanmeldingen heeft Erasmus Centrum voor Zorgbestuur 20 enthousiaste kandidaten geselecteerd. Zij hebben allen een binding met de regio. Vanuit hun verschillende achtergronden gaan zij de uitdaging aan om in korte tijd met innovatieve oplossingen te komen voor vraagstukken uit de zorg. De groep deelnemers bestaat uit onder meer huisartsen, apothekers, fysiotherapeuten, gemeenteambtenaren en managers van zorginstellingen.

 

Volgens programmaleider Maarten Janssen van Erasmus Centrum voor Zorgbestuur doet Healthcare Potentials een groot beroep op de deelnemers: “Ze zijn erg gemotiveerd en dat is ook nodig. De deelnemers gaan samen aan de slag om te verkennen hoe je de regionale zorg toekomstbestendig kunt organiseren en hoe je daarbij de eigen positie en belangen kunt overstijgen. In deze leergang is daar alle ruimte voor.”

Inhoud van de leergang

In de leergang wordt veel aandacht aan persoonlijk leiderschap besteed. De deelnemers doen bestuurlijke en bedrijfskundige kennis van de gezondheidszorg op, met aandacht voor actuele zorgthema’s. In het programma gaat iedere deelnemer daarnaast een eigen eerstelijnsvraagstuk uitwerken. Bijvoorbeeld het verbeteren van de dienstverlening van de verloskundige zorg of een betere samenwerking tussen huisartsen, thuiszorg en apothekers.

Uitkomsten

De leergang wordt afgerond in juni 2020. De resultaten daarvan worden – zo mogelijk – gedeeld door de betrokken partijen. Meer informatie: https://www.erasmuscentrumzorgbestuur.nl/potentials/


De deelnemers van de eerste leergang Healthcare Potentials: mevrouw drs. J. van der Dussen, mevrouw drs. A. van Elk-Klink, mevrouw drs. M. van Guldener, mevrouw drs. A.G. Kaspers, de heer R.L.R. van Kraaij, 
mevrouw drs. A. Kroezen, de heer A. Lambalk, mevrouw M.A.M. Lambregts, mevrouw drs. C.M. Nater-Berkeljon, mevrouw F.M. Posthumus, mevrouw C.W. Postma MSc, mevrouw drs. S.A.T. Rutten, mevrouw drs. M. Scheffer, mevrouw drs. E. van der Schoor, mevrouw C.J. Smeets, mevrouw M.R.A. Timmer-Timmerman, mevrouw C. Vermeulen, mevrouw M. van Weering, mevrouw drs. M. Wester en de heer J. Zijp MSc.

 

Top