actueel

Verkenning poortwachtersrol huisartsen bij mensen met verward gedrag

In Katwijk werkt Reos aan een ZonMw-project om de eerstelijnszorg en het sociaal domein te verbinden in de aanpak voor mensen met verward gedrag. Piet Overduin en Neline van Toor presenteerden de eerste bevindingen van de verkenning van de poortwachtersrol van huisartsen op een zorgcongres in Katwijk.

Huisarts poortwachter
Reos interviewde huisartsen uit de zorggroep Katwijk. Zorggroep Katwijk is een geïntegreerde eerstelijnsorganisatie, met daarin (23) huisartsen, een groep van poh ggz, fysiotherapeuten, diëtisten en apothekers. De huisartsen rapporteren tussen de 200 – 500 mensen met verward gedrag die momenteel  zorg ontvangen. De bevindingen uit deze gesprekken ziet u in onderstaande factsheet.

De focus van het project ligt op de huisarts en zijn rol als poortwachter voor de basis- en gespecialiseerde ggz alsook voor het sociaal domein. Wat maakt de huidige aanpak ontoereikend? Door middel van reflecties op concrete casuïstiek uit de spreekkamer zoeken huisartsen en praktijkondersteuners ggz naar antwoorden op deze vraag. 

Samenwerking eerstelijnszorg en sociaal domein
Voor vroegtijdige signalering van mensen met verward gedrag is casuïstiekbespreking van de huisarts en sociaal domein nuttig en gewenst. Signalen uit meerdere bronnen komen bij casuïstiekbespreking bij elkaar en kan een effectief plan worden opgesteld om erger te voorkomen. Bovendien kan de meervoudigheid van problemen bij mensen met verward gedrag reden zijn om meerdere zorg- of hulpverleners in te zetten. Huisartsen en het sociaal domein werken nog nauwelijks samen rondom deze groep. Wat belemmert? Kunnen ze experimenteren met een meervoudige aanpak? Welke leerervaringen levert dat op? 

De opgedane kennis uit dit project komt beschikbaar voor de regio via het Schakelteam en landelijk via ZonMw

Inzichten delen en verandering bevorderen
Met dit project in Katwijk willen we inzichten delen en verandering bevorderen bij huisartsen en wijkteams in de regio Midden Holland. We werken samen met het regionaal programmateam ‘Mensen met verward gedrag’, waar 19 gemeenten in Midden Holland hun inspanningen bundelen om tot een sluitende aanpak te komen. 

Partners in het project
Partners in het project zijn: Zorg en Zekerheid, gemeente Katwijk, Zorggroep Katwijk, ZonMw en stichting Lumen; cliëntenorganisatie die zich inzet voor mensen die te maken hebben (gehad) met psychische aandoeningen, psychosociale problemen en/of verslavingsproblematiek.

Top