actueel

Versterking team Reos met Piet Overduin

Piet Overduin is vanaf mei 2017 werkzaam voor Reos. Hij werkte ruim twintig jaar in diverse sectoren van de gezondheidszorg (verslavingszorg, jeugdzorg en gehandicaptenzorg), voornamelijk in management en directiefuncties. Sinds 2001 heeft hij een eigen adviespraktijk als organisatieadviseur. Hij heeft ruime ervaring met het adviseren bij complexe strategische- en verandervraagstukken in de zorg.

Overduin heeft een breed profiel. Zo werkt hij onder andere aan besturings-, verander- en strategievraagstukken, leiderschapsprogramma’s, samenwerking en effectiviteitsvragen. De ontwikkeling naar netwerken vraagt nu veel aandacht. Piet Overduin is gecertificeerd voor het gebruik van diverse instrumenten, zoals de Persoonlijke Profiel Analyse (PPA), de TEIQ (over emotionele intelligentie) en Energy Drives. Hij werkt in diverse rollen zoals (proces)adviseur, veranderkundige, coach, trainer en toezichthouder. 
Piet Overduin zal binnen Reos het programma naar goed afgestemde GGZ verder ontwikkelen en uitbouwen. 

Snijvlak van mens en organisatie
Vanuit zijn oorspronkelijk kennisdomein als klinisch pedagoog en ontwikkelingspsycholoog combineert Overduin deze expertise met aandacht voor de diepere drijfveren, emoties en gedragingen van mensen. Hij opereert bij voorkeur op het snijvlakken van mens en organisatie en theorie en praktijk. 

Piet Overduin: “In de zorg maken mensen het verschil. Voor hen is het belangrijk dat zij goed functioneren en plezier hebben in hun werk. De zorg maakt momenteel ingrijpende en complexe veranderingen door, die logischerwijs een grote impact hebben op hen. Bij organisatorische veranderingen is aandacht voor de onderstromen nieuw, maar oh zo nuttig; gevoelens van verlies en onzekerheid spelen een rol en werpen belemmeringen op om veranderingen succesvol te doorlopen. Deze onderstromen herkennen en bewerken, is een belangrijke succesfactor bij  verandering.”

Publicaties over de zorg
Overduin schreef diverse publicaties over de zorg:

Top