actueel

Waddinxveen: zorgpad om escalaties hulpmijders voorkomen

Krista de Vries en Pauline Dröge

Nu de GGZ wachtlijsten toenemen en mensen en ouderen langer thuiswonen, nemen problemen onder hulpmijders toe, merken wijkverpleegkundigen en huisartsen in Waddinxveen. Om escalaties te voorkomen, helpt Reos diverse partners bij het in kaart brengen van de problematiek en het maken van samenwerkingsafspraken om sneller in te kunnen grijpen.

‘Problemen onder hulpmijders nemen toe sinds de verandering in de geestelijke gezondheidszorg en de ouderenzorg, die stimuleren dat mensen zo lang mogelijk thuis blijven wonen’, ervaart Krista de Vries, wijkverpleegkundige bij Buurtzorg. Denk aan inwoners die door psychische problemen niet in staat zijn om hun financiën te beheren, maar geen ondersteuning inroepen en uit huis worden gezet. Uit gesprekken met huisartsen, thuiszorg, gemeente Waddinxveen, Rivierduinen en het Sociaal Team komt naar voren dat een betere samenwerking tussen professionals onderling zulke escalaties kan voorkomen. Pauline Dröge, wijkverpleegkundige bij Plicare, merkt bijvoorbeeld dat mensen vaak maar op één aspect worden behandeld. ‘Als je snel iemands complete situatie in beeld krijgt, kun je zien welke combinatie van factoren een probleemsituatie in stand houdt.’

Niet alleen de wijkverpleegkundigen, maar ook andere zorgverleners geven aan dat ze de verbinding missen tussen gemeente, GGZ, huisartsen en wijkverpleging. ‘De aanpak van hulpmijders staat op de agenda van het geïntegreerd samenwerkingsverband tussen huisartsen, fysiotherapeuten, apotheken en diëtisten in Waddinxveen’, vertelt Ilse Verheul, manager van dit samenwerkingsverband. Reos werd ingeschakeld voor projectmanagement bij het in kaart brengen van de problematiek en het specifiek maken van een elders ontwikkeld zorgpad (ketenaanpak) om escalatie te voorkomen.  

Zorgpad voor hulpmijders
Na goedkeuring van de projectaanvraag door VGZ, heeft Nelleke Wouters, adviseur voor Reos als eerste stap een werkgroep geformeerd uit de belangrijkste organisaties in Waddinxveen die betrokken zijn bij deze doelgroep. Onder leiding van de adviseur is de werkgroep aan de slag gegaan met het formuleren van een zorgpad en het vormgeven van de samenwerking tussen de organisaties. 

Nelleke: “Daarbij is gebruik gemaakt van bestaande kennis en heeft een best practice uit Schiedam als inspiratie gediend  voor de lokale situatie in Waddinxveen.”  In dit zorgpad staat hoe hulpmijders te herkennen zijn, met wie men het beste kan samenwerken en hoe deze samenwerking te realiseren is. Tevens geeft deze ketenaanpak aan wanneer verwijzing geïndiceerd is en bevat het de praktische gegevens van deze organisaties. 
Ilse Verheul zat in de werkgroep: “Er zijn een heleboel organisaties bij betrokken en iedereen is bereid om mee te denken of iets te regelen, maar voor niemand is dit zijn eigen project. Het is daarom fijn dat Reos de kartrekkersrol op zich neemt. De projectleider van Reos bewaakt het proces, zorgt ervoor dat iedereen zijn taken uitvoert en communiceert met VGZ. Zonder Reos zou het project veel langer duren of verzanden.”

De volgende fase was de implementatie in heel Waddinxveen. Hiervoor is door de werkgroep een scholing ontwikkeld voor wijkverpleegkundigen, medewerkers van het sociaal team en preventieteam, praktijkondersteuners en huisartsen. Bij de scholing was het meldpunt zorg en overlast direct betrokken. 

Het project is nu in de fase dat de zorg- en hulpverleners met het zorgpad gaan werken. Rond de zomer neemt de projectleider contact op het de hulpverleners voor de tussenevaluatie.

De samenwerking zorgt ervoor dat hulpmijders passende hulp in de eigen omgeving krijgen waardoor escalaties en duurdere zorg worden voorkomen. Voor de professionals heeft dit project een aanzet gegeven tot samenwerking tussen zorg en welzijn. Deze samenwerking tussen huisartsen, wijkverpleging, GGZ, sociale domein, gemeente en bemoeizorg kan als basis dienen voor samenwerking op andere terreinen. Er is inmiddels een zorgpad opgesteld met de huisarts, wijkverpleging, Sociaal Team, Rivierduinen en Meldpunt Zorg en Overlast. Dit is geïmplementeerd bij alle betrokken organisaties en zorgverleners in Waddinxveen.

Wat kunnen we voor ú betekenen?
Wilt u ook werk maken van een goede samenwerking en afstemming tussen zorg, welzijn en het sociaal domein? En wilt u weten wat Reos voor u kan betekenen? Neem voor meer informatie contact op met Maaike van Weering, programma adviseur programma ‘Zorg, welzijn en preventie in de wijk’. Telefoon: 06 184 255 45

 

Top