actueel

Wijkzorgcafé in achterstandswijk: Verwijzen bij GGZ-klachten

Eerstelijnszorgverleners, medewerkers uit het sociaal domein en de geestelijke gezondheidzorg vonden elkaar in de wijk Leiden-Noord. In opdracht van het Achterstandsfonds organiseerde en begeleidde Reos de bijeenkomst Verwijzen bij GGZ-klachten (bij niet alledaagse patiënten).  

Het Achterstandsfonds Leiden en Alphen aan den Rijn brengt zo practici bij elkaar om de zorg in deze wijk te verbeteren. 

Worstelen met juiste verwijzing
Piet Overduin, werkzaam voor Reos op het gebied geestelijke gezondheidzorg bereidde met twee huisartsen uit Leiden-Noord casuïstiek voor die in de bijeenkomst werd besproken. Daarna werd het net opgehaald. Wat is nieuw voor je? Wat is een leerpunt? Duidelijk werd dat deelnemers worstelen met juiste verwijzingen bij GGZ-klachten: ‘Er is zoveel, patiënten komen ook met nieuwe aanbieders, waardoor we geen goed overzicht meer hebben welke aanbieder voor welke klachten het beste is’. 

Daarna presenteerden zich verschillende organisaties: Erica Aldenkamp, directeur van Poli Plus – de GGZ voor mensen met een laag IQ,  stelt dat 15% van de bevolking een IQ heeft lager dan 85. Dat heeft gevolgen voor de communicatie, beoordeling en verwijzing bij GGZ-klachten.  

Bert Koekoek van het Fact-team van Rivierduinen spiegelt een klantvriendelijke, ambulante en op samenwerking gerichte dienst voor, die flexibel op en neer schakelt tussen bemoeizorg en andere GGZ-zorg. Praktisch en op herstelgericht. 

Fanja van Wallinga vertelt dat De Haardstee mensen begeleidt vanaf 18 jaar met een verstandelijke en/of psychiatrische beperking in Leiden e.o. Zij komen bij mensen thuis, bieden dagbesteding en hebben verschillende woonlocaties. 

Kennismaking en uitwisseling
Tijdens de maaltijd gonst het van de kennismaking en uitwisseling. Daarna zetten drie groepen zich volgens de regels van het World Café aan de concrete casuïstiek uit de huisartsenpraktijk. Zoals een hoogopgeleide, afgekeurde man met autisme/Asperger, die psychiatrische hulp afwijst. Wie kan deze man begeleiden? Of een licht verstandelijk beperkte vrouw, verwaarloosd in haar jeugd, met paniekaanvallen en zorg voor een 18-jarige zoon. Wie kan haar en haar zoon begeleiden? 

De aanwezige, zeer gevarieerde groep van zorgverleners bespreekt heel geanimeerd de situatie en de mogelijkheden. Nieuwe ‘oplossingen’ worden geboren, zorgverleners maken afspraken voor een later moment, referentiekaders worden uitgelegd en beproefd.

Nieuwe opties leren kennen
Aan het slot van de avond lijkt iedereen verrast door de inhoudelijke opbrengst. Huisartsen hebben nieuwe opties leren kennen. Het gevarieerde aanbod van het sociale domein en de GGZ verrijkt de eerste lijn. ‘Er is ook wel veel’, verzucht een huisarts. ‘Hoe vind ik nu en straks mijn weg?’ Een leerzame ontdekking was ook: de optimale voortzetting van zorg is niet altijd de beste. In diverse cases wordt duidelijk, dat een suboptimale stap het meest haalbare is. Wat daarna komt, is afwachten. Wat kan de rol van de poh ggz zijn? Wat kunnen zij bij GGZ-klachten zelf doen? Kunnen zij de brug zijn naar het sociale domein?

Weer een andere vondst was het verschil in perspectief. Wat is lang wachten? Volgens een huisarts 2 á 3 weken; voor een GGZ-er is dat kort. De context bepaalt kennelijk wat normaal is.   

Met tevredenheid kijken deelnemers terug op dit Wijkzorgcafé. Ze hebben meer zicht op de eerste lijn, het sociaal domein en de GGZ-mogelijkheden in Leiden-Noord. Het was een verkenning van het aanbod in Leiden-Noord, de prille samenwerking van huisartsen/poh ggz en de andere -grotere en kleinere- aanbieders smaakt naar meer.  

Wat is het Achterstandsfonds?
De Landelijke Huisartsen Vereniging en Zorgverzekeraars Nederland hebben de achterstandsfondsen in het leven geroepen om ervoor te zorgen dat er voldoende beschikbaarheid van huisartsenzorg in achterstandsgebieden blijft. Huisartsen die werkzaam zijn in achterstandswijken kunnen een beroep doen op het fonds. Het beheer van het fonds in de regio Zuid-Holland Noord wordt uitgevoerd door Reos.

Neem contact op met Marieke van Schie voor meer informatie over het Achterstandsfonds of bel 06 184 255 62.

Neem contact op met Piet Overduin voor meer informatie over geestelijke gezondheidszorg in de regio. 

Wat kan Reos voor u betekenen?
Als adviesbureau voor de zorg en het sociaal domein adviseert Reos u volledig bij het organiseren van samenwerking: van strategie tot inrichting van de nieuwe processen. Ook treden wij op als dagvoorzitter of gespreksleider bij zorginhoudelijke bijeenkomsten.

Hoe houden we de GGZ in de toekomst beheersbaar en betaalbaar? Dit vraagt om een innovatieve en integrale aanpak. Reos adviseert instellingen en netwerken bij het realiseren van integrale samenwerking. Goede lokale samenwerking tussen zorg, welzijn en het sociaal domein is belangrijk. Maar hoe organiseert u dat? Reos helpt zorg, welzijn en preventie in de wijk vorm te geven. 

Top