actueel

Zorg op de juiste plek doen!

Iedereen lijkt het erover eens dat het nodig is om te werken aan juiste zorg op de juiste plek. Toch is de praktijk weerbarstig. Goed bedoelde initiatieven sneuvelen en enthousiaste veranderaars raken moedeloos. Hoe komt dat toch? 

Zuid-Holland Noord, de regio waar ik werk, is overzichtelijk met twee ziekenhuizen, een relatief gezonde bevolking en de redelijk duidelijke zorgstructuren. Zo is bijvoorbeeld de eerstelijnszorg regionaal georganiseerd. Een vruchtbare bodem voor Zorg op de Juiste Plek.

De vraag ‘waar krijgt de patiënt de juiste zorg op de juiste plek?’ kan alleen integraal beantwoord worden. Daar ligt een behoorlijke uitdaging. Want hoe meer organisaties er bij betrokken zijn; hoe meer belangen en hoe meer definities en waarden van wat de juiste zorg dan eigenlijk is. Gesprekken met de patiënt/inwoner kunnen helpen om de focus te bepalen. Zo voorkom je dat je in systeemdenken verzandt. 

Naast deze organisatorische verklaring ligt er ook één meer op het persoonlijke vlak. De angst om te verliezen wat je hebt moet niet onderschat worden. Dit is vaak onzichtbaar aanwezig maar vergt wel reflectie om verder te kunnen komen.

Wat als we stilstaan bij de kansen van verschuiving van zorg? De huidige ontwikkelingen; de krapte op de arbeidsmarkt, werkdruk en registratielast roept bij veel zorgverleners de vraag op ‘Ging ik hierom het vak in?’ ‘Wat geeft mij echt plezier en voldoening?’ Soms zijn dat confronterende vragen om jezelf en jouw manier van zorgverlenen onder de loep te nemen. Het vak mag mee veranderen. 

Er zijn pareltjes die gekoesterd mogen worden. Mijn collega Sabine Mira Ferrer begeleide een Zorg op de juiste Plek voor Hartfalen. De huisarts neemt bepaalde controles over van de cardioloog en kan sneller ingrijpen bij verslechtering. Op termijn verwachten we ziekenhuisopnames te voorkomen. Beter voor de patiënt; hij kan in zijn eigen woonplaats naar de huisartsenpraktijk, en krijgt begeleiding op maat. Zijn eigen huisarts heeft een totaalbeeld van de gezondheidssituatie en kan beter inspelen op de specifieke behoeften en klachten. De cardioloog heeft meer tijd voor complexere hartpatiënten. Aangezien hartfalen een veelvoorkomende aandoening is, is het zinvol en doelmatig dat hier op in is gezet. 

Zorg op de Juiste Plek is een droom van velen, tegelijkertijd is het een groot complex vraagstuk. De geschiedenis laat zien dat blijvende veranderingen tot stand komen met kleine stapjes. Klein beginnen, elkaar verrassen, samen uitproberen. Om de successen daarna verder uit te rollen.

Conny Moons
 

Top