actueel

Zorggroep Alphen scant & plant

Alphen op één Lijn is zeker geen beginner als het gaat om zelfmanagement en persoonsgerichte zorg. Eind april startten zij met het Scan & Plan traject van ZO! Het bleek nuttig om even pas op de plaats te maken en gezamenlijk te bedenken ‘Hoe nu verder’? De eerste bijeenkomst was leuk, vol energie en reflectie. John Hoenen adviseur Reos en consulent ZO! leidde de bijeenkomst.

In een Scan & Plan traject maakt een zorggroep voor zichzelf helder welke volgende stappen zij wil zetten in de implementatie van persoonsgerichte zorg.

Geïntegreerde wijkgerichte zorg verder ontwikkelen
Alphen op één Lijn (AOEL) is opgericht door vijf Geïntegreerde Eerstelijns Samenwerkingsverbanden (GES). Sinds 2015 werken zij samen om de geïntegreerde wijkgerichte zorg verder te ontwikkelen. De GES’n hebben ieder hun speerpunten afhankelijk van de kenmerken van hun wijk. Versterken van de eigen regie van de patiënt is echter voor alle vijf GES’n een speerpunt, waaraan ieder vanuit hun unieke situatie en ontwikkelfase een boost wil geven.

Aja van Gemeren, huisarts: “Het is heel lastig om de patiënt in de actieve stand te krijgen, zodat hij of zij zelf doelen stelt en deze vasthoudt en bereikt met betrekking tot zijn gezondheidsprobleem. Dit is de uitdaging als je bezig bent met het bevorderen van zelfmanagement.”

Wat gaat goed? Wat kan beter?
Tijdens de eerste bijeenkomst van Scan & Plan bespraken de deelnemers aan de hand van stellingen wat goed gaat en wat beter kan. De discussie leidde tot de ontdekking dat beelden sterk kunnen verschillen tussen de aanwezigen. Opvallend was hoe kritisch zij zichzelf beoordelen en hoe hoog zij de lat leggen. 

Keur aan activiteiten
De GES’n van AOEL hebben ervaring opgedaan met een keur aan activiteiten gericht op patiënt, zorgverlener en organisatie. Een kleine greep hieruit: PRISMA scholing voor mensen met diabetes, COPD en hart- en vaatziekten, deelname aan de National Diabetes Challange, beweegmodule, motivational interviewing, een individueel zorgplan waarin zorgverleners samen met de patiënt streefdoelen maken, een pilot waarin patiënten thuis zelf hun bloeddruk meten en een patiëntenportaal. 

Nieuwe doelen
De zorgverleners in Alphen aan den Rijn zijn ambitieus en innovatief: er wordt zelden besloten niet mee te doen aan een vernieuwing of een project. De deelnemers constateerden dat door het hoge ambitieniveau, de diversiteit van GES’n en de nieuwe samenwerking in AOEL, het een uitdaging is om overzicht over en synergie tussen de activiteiten te krijgen. Wie is waar mee bezig? Hoe ver is de implementatie bij welke GES? Hoe monitoren wij dat? Waar kunnen wij van elkaar leren en hoe?

Deze vragen leidden tot nieuwe doelen. Het is tijd om een gezamenlijke visie op persoonsgerichte zorg te ontwikkelen, die als leidraad voor een ‘overall’ plan van aanpak kan dienen. En de uitdaging voor AOEL is: het plan van aanpak moet meer gericht zijn op verbeteren dan vernieuwen. 

De bijeenkomst vormde een mooi en inspirerend moment om bij elkaar in de keuken te kijken en ideeën uit te wisselen. Om vervolgens gezamenlijk te kunnen bepalen wat een goede volgende gezamenlijke stap is. Benieuwd naar de activiteiten van Alphen op één Lijn? Klik hier voor hun tijdschrift Beter.

Kosteloos Scan & Plan
Zorggroepen kunnen sinds eind 2015 kosteloos gebruik maken van de Scan & Plan van Zelfzorg ondersteund (ZO!). Reos heeft verschillende zorggroepen hierbij geadviseerd. Wij verwachten dat in 2017 meer zorggroepen of praktijken in het Reos werkgebied de Scan & Plan gaan doorlopen.  

Advies bij persoonsgerichter maken van zorg?
Wilt u de zorg persoonsgerichter maken, een discussie voeren over zelfmanagement of patiënten betrekken bij het verbeteren van uw zorg? Neem contact op met Reos adviseurs John Hoenen, Ellen Binnema of Eva van Steenbergen.

Top