expertise

Positieve Gezondheid in de praktijk

Wilt u concreet aan de slag met Positieve Gezondheid? Reos helpt uw praktijk, multidisciplinair centrum of wijk om netwerkend te leren. En om samen te werken volgens deze persoonlijke benadering, waarbij een betekenisvol leven centraal staat. Wij ondersteunen strategisch, tactisch en uitvoerend. Van draagvlak creëren en planvorming tot concreet aan de slag.

Wat is Positieve Gezondheid?
Positieve Gezondheid werd in 2012 geïntroduceerd door Machteld Hubert. Bij Positieve Gezondheid kijkt u als zorgprofessional niet alleen naar de klacht of beperking, maar heeft u aandacht voor de persoon en diens context. Het gaat om zes domeinen: Lichaamsfuncties, Mentaal Welbevinden, Zingeving, Kwaliteit van Leven, Meedoen, Dagelijks Functioneren. Samen met de patiënt zoekt u naar een oplossing waarmee hij of zij is geholpen. Dat vraagt om anders werken en andere vaardigheden. 

Draagvlak creëren 
Positieve Gezondheid vereist een geïntegreerde samenwerking. Tussen zorgprofessionals onderling én tussen zorgprofessionals en mensen en organisaties in de wijk. De disciplines komen samen tot nieuwe oplossingen voor het probleem van een patiënt. Een hele verandering, waarvoor draagvlak nodig is. Reos helpt hierbij. Bijvoorbeeld door alle partijen uit te nodigen voor een inspiratiesessie. 

Onderstromen bespreekbaar maken
Soms komt een nieuwe ontwikkeling niet van de grond vanwege onderstromen: onzichtbare facetten zoals wantrouwen, angst of hiërarchische verhoudingen. Wat te doen? Reos helpt om deze ‘onderwatergevoelens’ tussen partijen in de wijk naar boven te halen en bespreekbaar te maken. 

Concreet aan de slag met Positieve gezondheid
En dan? Concreet aan de slag. We helpen u stap voor stap en geven u concrete handvatten: 

De vraag verkennen en omschrijven
Hoe is uw organisatie nu georganiseerd? Wat is uw missie? En waar wilt u naartoe? Kortom: we verkennen uw vraag én de achterliggende vraag. Vraagverheldering met oog voor de patiënt en in nauwe samenwerking met collega-zorgprofessionals én met mensen van organisaties in de wijk. Dit is nodig om alle zes domeinen van Positieve Gezondheid te betrekken.

Voorstel maken
Geen organisatie is gelijk. En ieder mens is anders. Toch zijn er wel degelijk vaste stappen te volgen en methodes toe te passen. Op basis van de verkenning maken we een voorstel. Daarin staat hoe u kunt toewerken naar uw Positieve-Gezondheidsorganisatie. Wij helpen u daar graag bij. Met de keuze van veranderstrategie en regelmatige reflectie op het proces. Met leer-werkplaatsen waar u experimenteert met nieuw denken en handelen. En met workshops (ook met patiënten) en coaching. 

Cyclisch werken aan verbetering
Bij de invoering van Positieve Gezondheid binnen uw organisatie gaan we uit van werkend leren (‘learning by doing’) en waarderend veranderen. Organisatorisch en inhoudelijk, en gericht op integrale samenwerking. We coachen u en uw medewerkers en collega’s naar bewust handelen en naar vaardigheden die nodig zijn voor een Positieve-Gezondheidsorganisatie. Zoals het omgaan met het spinnenweb, goed luisteren en doorvragen. En het kwetsbaar durven opstellen als u het even niet weet. Zonder dat u zichzelf volledig laat leiden door de wens van de patiënt. 

Wat kunnen we voor ú betekenen?
Wilt u ook gaan werken volgens de methode van Positieve Gezondheid? Reos ondersteunt strategisch, tactisch en uitvoerend. Neem voor meer informatie contact op met Reos adviseurs Eva van Steenbergen  06 184 255 67, Piet Overduin 071 566 18 18 of John Hoenen 06 535 981 66 of Marieke van Schie 06 184 255 62.

Netwerkkaart

Op de Netwerkkaart vindt u de beroepsnetwerken en themanetwerken uit de eerstelijnszorg in Amstelland Haarlemmermeer, Midden-Holland en Zuid-Holland Noord. In een later stadium voegen we ook andere typen netwerken toe.

Een krachtenbundeling van zorgprofessionals is een voorwaarde om samenhangende zorg te organiseren. Adviseurs van Reos begeleiden vele van deze netwerken.

Wilt u dat uw netwerk ook gevonden wordt door andere (zorg)professionals? U kunt uw regionale netwerk aanmelden voor deze kaart. Stuur een e-mail aan Marieke van Schie, aanspreekpunt netwerkvorming.

Top