programma's

Reos adviseurs helpen met het realiseren van verbeteringen in de zorg

Reos adviseurs zien hoe het zorglandschap aan het veranderen is en beweegt mee. Als regionale adviespartner biedt Reos uw organisatie een advies op maat. Onze adviseurs werken met een no-nonsense aanpak aan het juiste resultaat, afgestemd op uw wensen en behoeften. Wij voeren onze activiteiten uit in programma’s. Binnen die programma’s voeren wij projecten uit, werken projectideeën uit of doen een verkenning. 

In het menu rechts ziet u de programma’s. 

Daarnaast onderhouden wij de contacten in de eerste lijn, signaleren en verspreiden relevante ontwikkelingen, kennis en best practices en stemmen wij landelijk af met het ROS-netwerk en InEen.

Vinger aan de pols
Reos weet wat er speelt en houdt landelijk, regionaal en lokaal de vinger aan de pols. We begeleiden verbeterprojecten, helpen zorgverleners nieuwe antwoorden te vinden op deze nieuwe vragen, we spelen informatie door naar sleutelpersonen en prikkelen het debat door goede voorbeelden van elders lokaal tegen het licht te houden. Als regionale adviespartner biedt Reos de juiste schaalgrootte, de goede focus, het beste netwerk, betrokken adviseurs, die met een juiste aanpak werken aan het juiste resultaat. 

ROS-thuisbasis: een multidisciplinair georganiseerde eerste lijn
De eerstelijnszorg is de thuisbasis van Reos, maar andere partijen komen steeds nadrukkelijker in beeld. Als strategische partners, als nieuwe klanten en als betrokkenen zonder wie projecten niet succesvol uitgevoerd kunnen worden. De NZa-gelden die beheerd worden door de zorgverzekeraars zijn bedoeld om huisartsen, verloskundigen, oefentherapeuten, fysiotherapeuten, logopedisten, eerstelijnspsychologen, diëtisten en apothekers te ondersteunen. De focus ligt op het realiseren van zinvolle oplossingen voor eerstelijnsproblemen. 

Stap op weg naar meerwaarde voor patiëntgroepen
Het ondersteunen van beroepsgroepen is geen doel op zich meer, maar een stap op weg naar meerwaarde voor patiëntengroepen. Nagenoeg altijd zijn zulke oplossingen multidisciplinair. Om een betrouwbare partner te kunnen zijn in multidisciplinaire samenwerking is een goede monodisciplinaire organisatie en samenhang binnen de eigen beroepsgroep essentieel. Daarom houdt Reos goed contact met beroepsgroepen en helpt bij het verbeteren van de samenhang door netwerkontwikkeling.

Reos werkt actief samen met landelijke, regionale en lokale partners
Reos werkt actief samen met landelijke, regionale en lokale partners om een geïntegreerd, samenhangend zorgaanbod in een wijk te realiseren, passend bij de vraagstukken en populatie van die buurt. Patiëntenorganisaties, kennisinstituten, andere zorgaanbieders, gemeenten en zorgverzekeraars zijn vaak partners om die doelstellingen in een buurt te realiseren; dus onderhoudt Reos relaties met die partners en betrekt hen bij de uitvoering van projecten. Soms komen zij ook als opdrachtgever in beeld. Adviseurs en directie van Reos zoeken nieuwe partijen op en maken duidelijk wat Reos te bieden heeft.

Positieve gezondheid en Triple Aim
Belangrijke zorgontwikkelingen worden door Reos vertaald in consequenties voor de eerste lijn. De concepten ‘positieve gezondheid’ en ‘Triple Aim’ zijn onze inspiratiebronnen. We rennen niet kritiekloos achter deze ontwikkeling aan, maar onderzoeken met onze partners de meerwaarde van zulke concepten. 

Werken aan zinnige en zuinige zorg
In een onafhankelijke positie kan Reos het meeste voor de eerste lijn betekenen. Maar onafhankelijk betekent niet eigenwijs. De zorginkoop-visies van Zorg en Zekerheid en VGZ zijn cruciale wegwijzers voor het beleid van Reos. We delen de zorgen van beleidsmakers over de betaalbaarheid en toekomstbestendigheid van het zorgstelsel. Een sterke samenhangende eerstelijnszorg is een essentieel onderdeel van de oplossing. Expliciet of impliciet: we zoeken steeds manieren om de zorg zinniger en zuiniger te maken. En daarbij sluiten we zoveel mogelijk aan bij de prioriteiten en de oplossingsrichtingen die Zorg en Zekerheid en VGZ benoemd hebben.

Jaarlijks stemmen wij de programma’s af met de zorgverzekeraars Zorg en Zekerheid en VGZ. Zij financieren vanuit de NZa-beleidsregel de advies- en begeleidingsuren van de Reos adviseurs voor deze programma’s.

Netwerkkaart

Op de Netwerkkaart vindt u de beroepsnetwerken en themanetwerken uit de eerstelijnszorg in Amstelland Haarlemmermeer, Midden-Holland en Zuid-Holland Noord. In een later stadium voegen we ook andere typen netwerken toe.

Een krachtenbundeling van zorgprofessionals is een voorwaarde om samenhangende zorg te organiseren. Adviseurs van Reos begeleiden vele van deze netwerken.

Wilt u dat uw netwerk ook gevonden wordt door andere (zorg)professionals? U kunt uw regionale netwerk aanmelden voor deze kaart. Stuur een e-mail aan Marieke van Schie, aanspreekpunt netwerkvorming.

Top