expertise

Scenarioplanning voor zorgorganisaties

Iedere zorgorganisatie krijgt ermee te maken: onzekere ontwikkelingen in de toekomst. Denk aan financiën en wetgeving. Aan nieuwe concurrentie en nieuwe samenwerkingsvormen. En aan de noodzaak om nieuwe producten en diensten te ontwikkelen. Hoe neemt u als zorgbestuurder of Raad van Toezicht de juiste strategische beslissingen? 

Dat is best complex. Want wát gaat er veranderen? En wat zijn de effecten? Regeren is vooruitzien. Reos adviseert zorgorganisaties met scenarioplanning. Het resultaat: een concreet draaiboek waarmee u tijdig bijstuurt.

Wat is scenarioplanning?
Met scenarioplanning creëert u een aantal toekomstscenario’s die werkelijkheid kunnen worden. We werken deze scenario’s uit en beschrijven daarbij de impact op uw organisatie. Ook beschrijven we wat uw organisatie allemaal moet doen om tijdig klaar te zijn voor de verandering. Kortom, met scenarioplanning krijgt u de handvatten om zelf tijdig sturing te geven aan uw organisatie. Rekening houdend met diverse, soms lastig te beïnvloeden, ontwikkelingen. 

Scenarioplanning voor uw organisatie
In werksessies – met Bestuur, Raad van Toezicht en andere belanghebbenden – bespreken en beschrijven we de belangrijkste trends en ontwikkelingen. Vervolgens bepalen we gezamenlijk welke van deze ontwikkelingen waarschijnlijk de meeste impact krijgen. Op basis hiervan selecteren we maximaal vier toekomstscenario’s. 

Advies: betrek verschillende perspectieven
Bij scenarioplanning is het belangrijk vanuit verschillende perspectieven te kijken naar toekomstige ontwikkelingen. Daarom adviseren we u om de belangrijkste stakeholders te betrekken. Liefst een zo divers mogelijke groep. Als u dit wilt, adviseren we u over de groepssamenstelling. Om dezelfde reden is het verstandig ook uw medewerkers te betrekken. Door hen eigenaar te maken van acties, werkt u ook echt sámen aan veranderingen.

Een toekomstverkenning om tijdig bij te sturen
We zoomen ook in op de organisatie. Hoe ziet die eruit? Wat moet er gebeuren in uw organisatie om klaar te zijn voor de nieuwe situatie? Sluiten de kennis en vaardigheden van medewerkers nog aan? Is de missie houdbaar? Welke organisatiestructuur werkt het beste? Resultaat is een toekomstverkenning met richtingen voor ontwikkelingen over vijf tot tien jaar. En daaruit voortvloeiend: een draaiboek of plan van aanpak met daarin de acties om goed te zijn voorbereid op de verandering. Uw organisatie kan zich tijdig aanpassen en de vooraf ingestelde koers volgen.

Wat kunnen we voor ú betekenen?
Bereid u voor als uw organisatie te maken krijgt met onvoorspelbaarheid. Wilt u ook tijdig klaar zijn voor toekomstige veranderingen?

Neem contact op met Marie-Fleur Lobry

Neem contact op met Monica van Papendrecht


Referentie
‘Doorpraten op inhoud en impact’
Bestuurder: “Reos heeft ons begeleid bij onze scenariosessie. Het doel was vooral om met de benen op tafel, samen met mijn Raad van Toezichtleden, te verkennen wat de betekenis van de ontwikkelingen in het werkveld is. Welke ontwikkelingen hebben de meeste impact? En welke ontwikkelingen zijn voor ons het meest belangrijk om rekening mee te houden? Vervolgens maakten we de vertaling naar de eigen organisatie. Na de zomer ga ik met het eigen team aan de slag. Samen met een aantal van de belangrijkste stakeholders ga ik verkennen wat de ontwikkelingen voor hen betekenen.

Het fijne van de begeleiding door een externe deskundige is natuurlijk dat ik kan meedoen in de discussie. Marie-Fleur wist ons bovendien scherp te houden. Dit door zowel aan de voorkant bij de voorbereidingen, als tijdens de bijeenkomst ons een spiegel voor te houden en goed door te vragen op inhoud en impact. Fijn en heel goed om tijd en aandacht met elkaar te nemen voor dit proces. Want net als onze klanten, de zorgprofessionals in de eerste lijn, speelt ook bij ons de waan van de dag vaak parten. Ik kijk dan ook uit naar het vervolg.” 

Netwerkkaart

Op de Netwerkkaart vindt u de beroepsnetwerken en themanetwerken uit de eerstelijnszorg in Amstelland Haarlemmermeer, Midden-Holland en Zuid-Holland Noord. In een later stadium voegen we ook andere typen netwerken toe.

Een krachtenbundeling van zorgprofessionals is een voorwaarde om samenhangende zorg te organiseren. Adviseurs van Reos begeleiden vele van deze netwerken.

Wilt u dat uw netwerk ook gevonden wordt door andere (zorg)professionals? U kunt uw regionale netwerk aanmelden voor deze kaart. Stuur een e-mail aan Marieke van Schie, aanspreekpunt netwerkvorming.

Top