voor wie?

Sociaal domein

De drie decentralisaties in Zorg, Jeugd, Werk & Inkomen vragen om een andere manier van organiseren en samenwerken. Binnen het sociaal domein bevinden gemeenten, samenwerkingsverbanden en zorgaanbieders partners zich in een omvangrijke transformatie. De rol van de burger, cliënt, ambtenaar en zorgaanbieder verandert ingrijpend. “Eigen kracht” komt centraal te staan. 

Reos legt voor u gemakkelijk de verbinding tussen zorgaanbieder, samenwerkingsverband en gemeente. Ons warme netwerk omspant zowel grote zorggroepen als aanbieders op wijkniveau van eerstelijnszorg. De decentralisaties vragen andere expertise dan u mogelijk in huis heeft en ook kennis over veranderen, herinrichten en bestendigen. Samen met de cliënt, burger of samenwerkingspartner nieuwe oplossingen vinden voor soms complexe problematiek vraagt andere vaardigheden. Eerstelijnszorg is al meer dan tien jaar onze expertise en wij hebben een netwerk van adviseurs met ervaring in het sociale domein. 

Wilt u meer weten? Neem contact op met Maaike van Weering.

Netwerkkaart

Op de Netwerkkaart vindt u de beroepsnetwerken en themanetwerken uit de eerstelijnszorg in Amstelland Haarlemmermeer, Midden-Holland en Zuid-Holland Noord. In een later stadium voegen we ook andere typen netwerken toe.

Een krachtenbundeling van zorgprofessionals is een voorwaarde om samenhangende zorg te organiseren. Adviseurs van Reos begeleiden vele van deze netwerken.

Wilt u dat uw netwerk ook gevonden wordt door andere (zorg)professionals? U kunt uw regionale netwerk aanmelden voor deze kaart. Stuur een e-mail aan Marieke van Schie, aanspreekpunt netwerkvorming.

Top