thema's

Thema's

Het team van Reos heeft veel ervaring met de belangrijke thema’s en bewegingen van dit moment in zorg en welzijn.  Het zijn  onderwerpen die afzonderlijk belangrijk zijn, maar vooral ook in samenhang met elkaar. Juist die samenhang zorgt voor een beweging.

Hoe kijken we breder naar ziekte en gezondheid? Hoe organiseren we de Juiste Zorg op de Juiste Plek? Wat vraagt dat van samenwerkings- en organisatievormen, van het betrekken van patiënten en inwoners? En hoe benutten we eHealth meer, vooral voor zelfmanagement?

 

 

Netwerkkaart

Op de Netwerkkaart vindt u de beroepsnetwerken en themanetwerken uit de eerstelijnszorg in Amstelland Haarlemmermeer, Midden-Holland en Zuid-Holland Noord. In een later stadium voegen we ook andere typen netwerken toe.

Een krachtenbundeling van zorgprofessionals is een voorwaarde om samenhangende zorg te organiseren. Adviseurs van Reos begeleiden vele van deze netwerken.

Wilt u dat uw netwerk ook gevonden wordt door andere (zorg)professionals? U kunt uw regionale netwerk aanmelden voor deze kaart. Stuur een e-mail aan Marieke van Schie, aanspreekpunt netwerkvorming.

Top