thema's

Advies bij samenwerking zorg en sociaal domein

Reos adviseurs zien hoe het zorglandschap aan het veranderen is en beweegt mee. Als regionale adviespartner biedt Reos uw organisatie een advies op maat. Onze adviseurs werken met een no-nonsense aanpak aan het juiste resultaat, afgestemd op uw wensen en behoeften. Wij werken binnen programma's. In het menu rechts ziet u de programma's waar wij bij adviseren.

Werken aan zinnige en zuinige zorg
In een onafhankelijke positie kan Reos het meeste voor zorgorganisaties en partijen binnen het sociaal domein betekenen. We delen de zorgen van beleidsmakers over de betaalbaarheid en toekomstbestendigheid van het zorgstelsel. We zoeken steeds manieren om de zorg zinniger en zuiniger te maken.

Juiste resultaat met de juiste aanpak
Reos weet wat er speelt en houdt landelijk, regionaal en lokaal de vinger aan de pols. Als regionale adviespartner biedt Reos de juiste schaalgrootte, de goede focus, het beste netwerk, betrokken adviseurs, die met een juiste aanpak werken aan het juiste resultaat. 

Reos werkt actief samen met landelijke, regionale en lokale partners
Reos werkt actief samen met landelijke, regionale en lokale partners om een geïntegreerd, samenhangend zorgaanbod in een wijk te realiseren, passend bij de vraagstukken en populatie van die buurt. Patiëntenorganisaties, kennisinstituten, andere zorgaanbieders, gemeenten en zorgverzekeraars zijn vaak partners om die doelstellingen in een buurt te realiseren; dus onderhoudt Reos relaties met die partners en betrekt hen bij de uitvoering van projecten. 

Positieve gezondheid en Triple Aim
Belangrijke zorgontwikkelingen worden door Reos vertaald in consequenties voor de eerste lijn. De concepten ‘positieve gezondheid’ en ‘Triple Aim’ zijn onze inspiratiebronnen. We rennen niet kritiekloos achter deze ontwikkeling aan, maar onderzoeken met onze partners de meerwaarde van zulke concepten. 

Wij adviseren bij:

Heeft u een adviesvraag rondom samenwerking in de zorg of met het sociaal domein? Bel gerust met één van onze Reos adviseurs. Wij denken graag met u mee. 

Netwerkkaart

Op de Netwerkkaart vindt u de beroepsnetwerken en themanetwerken uit de eerstelijnszorg in Amstelland Haarlemmermeer, Midden-Holland en Zuid-Holland Noord. In een later stadium voegen we ook andere typen netwerken toe.

Een krachtenbundeling van zorgprofessionals is een voorwaarde om samenhangende zorg te organiseren. Adviseurs van Reos begeleiden vele van deze netwerken.

Wilt u dat uw netwerk ook gevonden wordt door andere (zorg)professionals? U kunt uw regionale netwerk aanmelden voor deze kaart. Stuur een e-mail aan Marieke van Schie, aanspreekpunt netwerkvorming.

Top