expertise

Verschillende rollen

De adviseurs van Reos kunnen in heel uiteenlopende rollen van waarde zijn. 

Als projectleider, (strategisch) adviseur, procesbegeleider, verbinder, inspirator, kennisdeler, programma- of projectleider. Reos kan vanaf het begin begeleiden bij het maken van plannen, maar ondersteunt ook bij de implementatie van zorgvernieuwingen. En kan bijvoorbeeld ook helpen bij het vinden en aanvragen van subsidiemogelijkheden.

Netwerkkaart

Op de Netwerkkaart vindt u de beroepsnetwerken en themanetwerken uit de eerstelijnszorg in Amstelland Haarlemmermeer, Midden-Holland en Zuid-Holland Noord. In een later stadium voegen we ook andere typen netwerken toe.

Een krachtenbundeling van zorgprofessionals is een voorwaarde om samenhangende zorg te organiseren. Adviseurs van Reos begeleiden vele van deze netwerken.

Wilt u dat uw netwerk ook gevonden wordt door andere (zorg)professionals? U kunt uw regionale netwerk aanmelden voor deze kaart. Stuur een e-mail aan Marieke van Schie, aanspreekpunt netwerkvorming.

Top