voor wie?

Voor wie?

Reos is er voor zorgprofessionals en bestuurders uit de eerste lijn, beleidsmakers en professionals bij gemeenten en binnen het Sociaal Domein in de regio’s Haarlemmermeer, Amstelland, Zuid-Holland Noord en Hollands Midden.

Soms gaat het om vraagstukken die specifiek in de eerste lijn spelen en inhoudelijk te maken hebben met zorg voor mensen met een chronische aandoening, GGZ of psychosociale problematiek, kwetsbare ouderen.

Steeds vaker gaat het (daarbij) ook om samenwerkingsvraagstukken waarbij zorg en welzijn in wijken en gemeenten sterker met elkaar verbonden worden. 

Een paar voorbeelden van wat Reos kan betekenen voor bestuurders en professionals in de eerste lijn en voor beleidsmedewerkers en professionaals bij gemeenten/sociaal domein

 

Netwerkkaart

Op de Netwerkkaart vindt u de beroepsnetwerken en themanetwerken uit de eerstelijnszorg in Amstelland Haarlemmermeer, Midden-Holland en Zuid-Holland Noord. In een later stadium voegen we ook andere typen netwerken toe.

Een krachtenbundeling van zorgprofessionals is een voorwaarde om samenhangende zorg te organiseren. Adviseurs van Reos begeleiden vele van deze netwerken.

Wilt u dat uw netwerk ook gevonden wordt door andere (zorg)professionals? U kunt uw regionale netwerk aanmelden voor deze kaart. Stuur een e-mail aan Marieke van Schie, aanspreekpunt netwerkvorming.

Top