voor wie?

Voor wie?

Wij zijn ervan overtuigd dat goed georganiseerde zorg alleen bereikt kan worden als partijen samenwerken. Reos werkt voor opdrachtgevers in de eerstelijnszorg, specialistische zorg, verpleging en verzorging en uit het sociale domein. Partijen uit deze sectoren worden geconfronteerd dezelfde vraagstukken in de zorg. 

Hoe zorgen we ervoor dat we goed zijn ingespeeld op de toenemende zorgvraag? Hoe kunnen we werkprocessen van de verschillende organisaties meer op elkaar aansluiten? Hoe kunnen we het Triple Aim principe (betere kwaliteit van zorg, stijging van de algemene gezondheid en lagere kosten per capita) goed toepassen? Hoe ondersteun ik de patiënt goed bij zijn zelfmanagement? 

Om goed in te kunnen spelen op de stijgende zorgvraag is een goede inrichting van zorg in de wijk, dicht bij de patiënt, essentieel. Preventie is belangrijk voor een beter ervaren gezondheid van de patiënt en om duurdere zorg te voorkomen, evenals substitutie. De veranderende relatie zorgverlener en patiënt leidt tot ‘shared desicion making’ en meer zelfmanagement door de patiënt. Reos adviseert opdrachtgevers over deze thema’s en is betrokken bij de implementatie en het verankeren van nieuwe zorginitiatieven. Wij zijn betrokken bij tal van ketenzorgprojecten. 

Netwerkkaart

Op de Netwerkkaart vindt u de beroepsnetwerken en themanetwerken uit de eerstelijnszorg in Amstelland Haarlemmermeer, Midden-Holland en Zuid-Holland Noord. In een later stadium voegen we ook andere typen netwerken toe.

Een krachtenbundeling van zorgprofessionals is een voorwaarde om samenhangende zorg te organiseren. Adviseurs van Reos begeleiden vele van deze netwerken.

Wilt u dat uw netwerk ook gevonden wordt door andere (zorg)professionals? U kunt uw regionale netwerk aanmelden voor deze kaart. Stuur een e-mail aan Marieke van Schie, aanspreekpunt netwerkvorming.

Top